Zaznacz stronę

Aleksandra Piech

Radca prawny, Starszy Prawnik

Aleksandra Piech
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w obsłudze firm z sektora IT, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

Posiada doświadczenie w przygotowaniu i negocjacji umów z zakresu IT oraz szerokie doświadczenie we wsparciu wykonawców i zamawiających w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w przygotowaniu i w prowadzeniu sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą w obszarze nowych technologii.

Specjalistyczne doświadczenie zdobyła pracując w kancelarii Maruta Wachta Sp.j., a także jako in house w dziale prawnym dużej firmy produkcyjnej.

Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W trakcie studiów pracowała w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sekcji Prawa Pracy.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński (Magister prawa, 2013), Studencka Poradnia Prawa przy UJ (2013), ICC Arbitration and ADR Training Programme organizowany pod patronatem: the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), Polish National Committee of the ICC and OKSPO at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow (2015), Studia podyplomowe Prawo Nowoczesnych Technologii (2018).

  • Doświadczenie w przygotowaniu i negocjacji umów z zakresu IT.
  • Szerokie doświadczenie we wsparciu wykonawców i zamawiających w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Doświadczenie w przygotowaniu i w prowadzeniu sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą w obszarze nowych technologii.