Zaznacz stronę

Adrian Grzegorzewski

Analityk, Zespół Doradztwa Transakcyjnego i Analiz

Adrian Grzegorzewski
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Adrian Grzegorzewski zajmuje się opracowywaniem analiz rynkowych oraz raportów ekonomicznych dotyczących występujących megatrendów gospodarczych związanych m.in. z transformacją cyfrową gospodarki. Pomaga także w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć m.in. z Private Equity/Venture Capital.

Adrian tworzy także strategie rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w kontekście tworzenia warunków sprzyjających napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk i staży w takich firmach jak: Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza, PwC, TVN CNBS, Narodowy Bank Polski, X-Trade Brokers DM S.A. Od 2018 roku Adrian pracował w banku PKO BP na stanowisku Ekspert, oddelegowany do pracy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie brał udział w tworzeniu strategii rozwoju nowoczesnych obszarów gospodarki.

Języki: polski, angielski, rosyjski.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa 2017); Szkoła Główna Handlowa (Magister Ekonomii 2016)

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie (aplikant), Szkoła Główna Handlowa: Kolegium Zarządzania i Finansów (doktorant)