Zaznacz stronę

Odbudowa Ukrainy w praktyce – źródła finansowania oraz perspektywy inwestycyjne

27 czerwca 2022 | Aktualności, Wiedza

Niemal 24 tysiące kilometrów dróg, czyli około 60% długości ziemskiego równika, setki mostów, tysiące budynków i dziesiątki tysięcy samochodów – to tylko częściowy bilans zniszczeń, których doświadczyła Ukraina w związku z trwającą inwazją rosyjską. Choć walki na jej terenie nie ustają od 24 lutego 2022 r., nie można w pomijać perspektywy powojennej rzeczywistości, dlatego należy zastanowić się nad sposobami odbudowy całego kraju.

W związku z poniesionymi stratami, Ukraina ma dzisiaj ogromne potrzeby finansowe – tylko na zaspokojenie pierwszorzędnych potrzeb gospodarczych kraj potrzebuje wsparcia na poziomie około 5 mld USD miesięcznie. Dane pokazują, że tak ogromna skala zniszczeń spowodowała również utratę niemal 50% PKB Ukrainy. Należy jednak pamiętać, że wojna trwa nadal, dlatego liczby, które znamy dzisiaj, za chwilę mogą być nieaktualne.

Kwestią priorytetową zatem powinny być wszystkie działania, które mogą przyczynić się do szybkiego zakończenia trwającego na terenie Ukrainy konfliktu zbrojnego. W tym samym czasie należy rozpatrywać różne możliwości dotyczące odbudowy kraju w momencie, kiedy już zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej minie. Jak zapewnia dr hab. Markiyan Malskyy, Partner i Szef naszego Ukrainian Desk, taka idea ma ogromny wpływ na kształtowanie morale walczących żołnierzy, którzy dostają w tym momencie jasne sygnały, że istnieje świat po wojnie i jest on na wyciągnięcie ręki.

Warto zaznaczyć, że w Ukrainie od dawna ukrywał się niebagatelny potencjał inwestycyjny. W obliczu aktualnych wydarzeń jednym z wielu sektorów, który powinien wieść prym w procesie odbudowy kraju, jest transformacja energetyczna i możliwości jej zmodernizowania zgodnie ze światowymi kierunkami, co może również przynieść Ukrainie znaczące korzyści ekonomiczne.

Elektrownie jądrowe, czyli największe i najważniejsze obiekty z perspektywy systemu energetycznego i bezpieczeństwa dostaw energii, na szczęście działają bez problemu. Jednak związane z działaniami wojennymi straty w obszarze infrastruktury energetycznej są w Ukrainie znaczne. To wszystko wymaga odbudowania, aby można było na nowo dostarczać energię i kluczowe w okresie zimowym ciepło do mieszkań. Niezbędne inwestycje w sektorze elektroenergetycznym to równocześnie wielka szansa na jego unowocześnienie, zgodnie ze światowymi kierunkami – dekarbonizacją, inteligentnymi sieciami czy wykorzystaniem magazynów energii na większą skalę” – mówi Wojciech Wrochna, Partner i Szef naszej Praktyki Energetyki, Surowców Naturalnych i Przemysłu Chemicznego.

Jeśli mówimy o możliwościach biznesowych i potencjale inwestycyjnym, nie sposób pominąć sektora usług IT, który przed wojną stanowił około 4% ukraińskiego PKB. Duży potencjał tej branży wynika m. in. z licznej puli talentów oraz doskonale wyspecjalizowanego personelu IT obecnego dziś na Ukrainie.

Dzisiaj kluczowe dla spółek z sektora IT są dwa elementy. Po pierwsze utrzymanie bieżącego zaangażowania poprzez nowe projekty i nowych klientów, po drugie pozyskanie finansowania pozwalającego na utrzymanie się, a w niedalekiej przyszłości rozwój i skalowanie swoich usług” – mówi Łukasz Węgrzyn, Partner i Szef naszej Praktyki Technologii.

Jednak najistotniejszym spoiwem dla transformacji energetycznej i rozwoju sektora usług IT jest ich finansowanie. Choć organizacje międzynarodowe pomagają i wspierają ukraińską gospodarkę, a płynące od nich wsparcie można liczyć w dziesiątkach miliardów dolarów, to nadal nie pozwala ono na pokrycie wszystkich kosztów.

Nieodłącznym elementem procesu odbudowy Ukrainy są procedury zakupowe. Te mogą się różnić i każdorazowo zależeć od źródła finansowania danego projektu. Przykładowo, środki przekazywane przez Bank Światowy wydatkowane są w ramach postępowań przetargowych przeprowadzanych zgodnie z jego regulaminem. To samo dotyczy projektów finansowanych przez poszczególne agendy ONZ czy EBOR. Obecnie organizacje międzynarodowe prowadzą już kilkadziesiąt takich postępowań na rzecz Ukrainy. Obejmują one m.in. odbudowę domów i infrastruktury, dostawy materiałów budowlanych, sprzętu medycznego oraz leków czy usługi transportowe. Docelowo proces odbudowy tego kraju będą realizowane w oparciu o ukraińskie prawo zamówień publicznych oraz formuły PPP i koncesji. Te ostatnie mogą zyskać na popularności z uwagi na zaangażowanie finansowe partnera prywatnego w realizację danego przedsięwzięcia” – mówi Jakub Krysa, Partner i Szef naszej Praktyki Prawa Zamówień Publicznych.

W sprawie odbudowy Ukrainy i perspektyw inwestycyjnych w powojennej rzeczywistości, w maju 2022 r. organizowaliśmy wydarzenie, na którym obecni byli międzynarodowi eksperci. Teraz najważniejsze jest, by pierwsze ustalenia i pomysły, które tam padły, zacząć wdrażać w życie. Cytując amerykańskiego pisarza Dana Browna: „Wszystko jest możliwe, a niemożliwe wymaga po prostu trochę więcej czasu.”

Źródło: Money.pl
Data: 7 czerwca 2022

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Markiyan Malskyy
Jakub Krysa
Wojciech Wrochna
Łukasz Węgrzyn

Najnowsza Wiedza

Trudny czas kryptowalut

Rok 2022 nie jest łaskawy dla rynku kryptowalut – postępujący spadek wartości coinów, problemy giełdy FTX i załamanie zaufania powodują, że pojawiają się pytania o przyszłość krypto. Czy uregulowanie rynku kryptoaktywów może być panaceum na bolączki tego rynku?

Wszedł w życie Akt o usługach cyfrowych (DSA) nazywany „Konstytucją Internetu”

Akt o usługach cyfrowych to niewątpliwie kluczowy akt prawny Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Znaczenie i potencjalny wpływ Rozporządzenia DSA porównywany jest przez niektórych z RODO. O ile porównanie to pod kątem skali oddziaływania obydwu aktów prawnych wydaje się być nie do końca zasadne, o tyle DSA tak samo jak RODO znajdzie bezpośrednie zastosowanie w krajach unijnych.

Klauzula deadlock w umowach wspólników

Nierzadko wspólnicy nie zgadzają się ze sobą co do sposobu zarządzania i kontrolowania spółki, a także kierunku i strategii. Posiadanie i prezentowanie różnych poglądów może być korzystne dla biznesu, niemniej jednak brak zgody i potencjalny impas oraz brak możliwości podejmowania decyzji (ang. deadlock) mogą być dla firmy (a w dłuższej perspektywie również i dla wspólników) bardzo szkodliwe.

Kary umowne a poprawne wypełnienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną, w której przybliżył zasady prawidłowego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie przesłanki wykluczenia z postępowania na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Urząd stwierdził, że wykonawca nie ma obowiązku informowania zamawiającego o każdej karze umownej naliczonej mu w przeszłości. O jakich karach wykonawca musi wspomnieć w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, a które może pominąć?

Kłopotliwe zwolnienie z podatku u źródła | Tax Focus

Zwolnienie z podatku u źródła od dywidend przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT niejednokrotnie wzbudzało wiele kontrowersji wśród podatników ze względu na niespójną linię interpretacyjną stosowaną przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr hab. Markiyan Malskyy

Dr hab. Markiyan Malskyy

Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

+48 734 462 582

m.malskyy@kochanski.pl

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, Szef Praktyki Technologie

+48 795 576 136

l.wegrzyn@kochanski.pl