Zaznacz stronę
2021_Awanse

Nominacje partnerskie w Kochański & Partners

Kwestia kredytów frankowych pozostaje jednym z kluczowych wyzwań sektora finansowego w Polsce. Niepewność banków związana z różnymi wariantami uregulowania sprawy tzw. kredytów frankowych kładzie się cieniem na planach rozwojowych bankowości w Polsce. Najbliższe tygodnie i miesiące będą więc kluczowe w opracowaniu biznesowej i procesowej strategii działania instytucji finansowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Kochański & Partners wciąż rozwija swoją praktykę Sporów Instytucji Finansowych. Już w tej chwili zespół prawników firmy reprezentuje czołowe banki, obsługując ponad 2000 spraw frankowych. Prawnicy stojący na czele praktyki – Weronika Magdziak oraz Andrzej Pałys – dołączyli właśnie do grona partnerów Kochański & Partners.

Weronika Magdziak ma wieloletnie, bogate i unikatowe doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi i organami ścigania. Specjalizuje się w sporach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Od kilku lat reprezentuje największe podmioty sektora bankowego w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej oraz świadczeń wyrównawczych. w Obecnie współkieruje kilkunastoosobowym zespołem specjalistów dedykowanych do obsługi roszczeń z zakresu walutowych umów kredytowych, pożyczek i świadczeń wyrównawczych. Uczestniczyła w opracowaniu i wdrożeniu strategii biznesowej w zakresie świadczeń wyrównawczych zgłaszanych do jednego z największych banków komercyjnych w Polsce. Brała również udział w opracowaniu strategii procesowej w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych udzielanych w walucie obcej na rzecz największego polskiego banku państwowego.

Andrzej Pałys specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z rozwiązywaniem sporów sądowych, w tym sporów gospodarczych, szeroko pojętej windykacji, a także projektów z zakresu prawa lotniczego. Posiada doświadczenie w egzekucji wierzytelności na rzecz dużych instytucji oraz zarządzaniu projektami spornymi o dużych wolumenach (obejmującymi od kilkudziesięciu do kilku tysięcy spraw). Obecnie reprezentuje kilka banków w sprawach karnych, gospodarczych oraz cywilnych, w tym także w sporach dotyczących kredytów frankowych. Zarządzał wielomilionowym portfelem wierzytelności jednego z największych banków w Polsce, jak również sieci sklepów convenience, poczynając od analiz dotyczących majątku dłużników, poprzez działania polubowne, mediacje, postępowania sądowe, kończąc na postępowaniach egzekucyjnych. Reprezentuje banki w sprawach karnych, gospodarczych oraz cywilnych, w szczególności w sporach dotyczących tzw. kredytów frankowych.


Zapraszamy do kontaktu: