Zaznacz stronę

Inwestuj i sfinansuj swoją inwestycję w Polsce i Ukrainie

Termin: 1 grudnia

Czas: 9:30-12:30

Miejsce: wydarzenie hybrydowe

15

Rozglądasz się za możliwościami inwestowania poza Hiszpanią? Chcesz się dowiedzieć jak sfinansować i ubezpieczyć swoje biznesowe projekty? Na polskim i ukraińskim rynku znajdziesz atrakcyjne propozycje inwestycyjne łącznie z opcją ich finansowania.

Najbliższe lata przyniosą rewolucyjne zmiany w polskich sektorach infrastruktury i energetyki

Głównymi motorami tych przemian będą odbudowa polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, a także dekarbonizacja, cyfryzacja oraz coraz częstsze stosowanie praktyk ESG. Na realizację tych celów Polska już teraz otrzymuje największe w historii dofinansowanie z budżetu UE.

Sam potencjał polskich firm może okazać się jednak niewystarczający, by w pełni zrealizować planowane przedsięwzięcia. Aby więc maksymalnie wykorzystać swoje możliwości, Polska musi czerpać z bogatego doświadczenia i know-how firm zagranicznych, w tym hiszpańskich. Szczególnie tych, które od lat prężnie działają na naszym rynku, przyczyniając się tym samym do rozwoju naszej gospodarki.

Odbudowa Ukrainy

Odbudowa Ukrainy – jedno z największych wyzwań finansowych dla Europy – jest również szansą na współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi, ukraińskimi i hiszpańskimi.

Ukraina położona jest w pobliżu europejskich ośrodków przemysłowych, ma łatwy (choć czasowo utrudniony przez wojnę) dostęp do morskich szlaków komunikacyjnych i może stosunkowo swobodnie prowadzić wymianę handlową z dużymi rynkami europejskimi. Według szacunków Banku Światowego  koszty odbudowy tego kraju kształtują się obecnie na poziomie 350 mld dolarów, przy czym kwota ta rośnie z miesiąca na miesiąc.

Finansowanie i ubezpieczenie inwestycji

Hiszpańskie plany inwestycyjne, polskie know-how oraz zabezpieczenia oferowane przez KUKE mogą zaowocować wieloma wspólnymi możliwościami biznesowymi.

PROGRAM

CZĘŚĆ I

Polska | Możliwości inwestycyjne w sektorach infrastruktury i energetyki

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, współpraca z hiszpańskimi przedsiębiorcami staje się niezbędna dla skutecznej realizacji licznie powstających w Polsce projektów infrastrukturalnych i energetycznych. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że firmy z Hiszpanii mogą na swoim zaangażowaniu znacząco skorzystać.

 • Obecny stan inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych w Polsce
 • Polskie plany inwestycyjne w ramach sektorów infrastruktury i energetyki
 • Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych
 • Zaangażowanie przedsiębiorstw hiszpańskich w tego rodzaju przedsięwzięcia

Prelegent

Wojciech Wrochna, Partner, Kochański & Partners

Jacek Kozikowski, Partner, Kochański & Partners

CZĘŚĆ 2

Ukraina | Stan obecny, perspektywy odbudowy i możliwości inwestycyjne

Pomimo trwającej wojny organizacje międzynarodowe oraz organy ukraińskiej administracji państwowej prowadzą obecnie szereg przetargów, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli Ukrainy oraz rekonstrukcja jej infrastruktury.

Zamawiane usługi, dostawy i roboty budowlane są bez wątpienia niezwykle ważne dla strony ukraińskiej, a jednocześnie stanowią znaczącą szansę biznesową dla hiszpańskich firm zainteresowanych udziałem w odbudowie tego kraju.

W proces ten zaangażowane są już tysiące polskich przedsiębiorstw, z czego część w ramach międzynarodowych konsorcjów. Tego rodzaju współpraca pomiędzy firmami z Polski i Hiszpanii może stanowić pomost dla hiszpańskich inwestycji w Ukrainie.

 • Skala zniszczeń i obecne / przyszłe potrzeby Ukrainy
 • Źródła finansowania odbudowy Ukrainy
 • Wyszukiwanie informacji o projektach i inwestycjach
 • Przygotowanie do udziału w projektach
 • Bieżące projekty i możliwości inwestycyjne

Prelegenci

dr Jakub Krysa, Partner, Kochański & Partners

dr hab. Markiyan Malskyy, Partner, Kochański & Partners

CZĘŚĆ 3

Możliwości finansowania i ubezpieczenia dla hiszpańskich inwestycji w Polsce i Ukrainie

Zwiększone ryzyko wynikające ze spowolnienia gospodarczego na świecie, napięć geopolitycznych i niepewnych perspektyw tłumi chęć przedsiębiorców do inwestowania, rozwoju i poszukiwania nowych możliwości na rynkach zagranicznych.

Jak zatem przedsiębiorstwa mogą się bezpiecznie rozwijać i wykorzystywać dostępne możliwości rynkowe? Które instrumenty finansowe służące do wdrażania nowych rozwiązań są najlepsze i zapewniają długoterminowe bezpieczeństwo planowanych projektów?

 • Shop In Poland – współpraca polskiego i hiszpańskiego biznesu na rynkach międzynarodowych
 • Ubezpieczenie finansowania inwestycji w Polsce i na świecie
 • Odbudowa Ukrainy – duży potencjał, ograniczone ryzyko

Prelegent

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych)

Kto powinien wziąć udział

Wydarzenie skierowane jest do hiszpańskich inwestorów i wykonawców planujących, bądź już realizujących projekty lub inwestycje poza granicami Hiszpanii z udziałem przedsiębiorców polskich i ukraińskich. Podczas prelekcji szczegółowo omówione zostaną również kwestie pozyskiwania finansowania w celu rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne.

Partnerzy

Foment

PHIG

PAIH

LINK DO STRONY REJESTRACJI