Kochanski & Partners

The amounts we have paid for gifts and Christmas cards each year so far, this year we are donating to the purchase of electricity generators for Ukraine / Kwoty, jakie dotychczas każdego roku płaciliśmy za prezenty oraz kartki świąteczne, w tym roku przeznaczamy na zakup generatorów prądu dla Ukrainy.