Zaznacz stronę

Mateusz Sadłyk

Adwokat, Prawnik

Mateusz Sadłyk
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Mateusz Sadłyk specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych na wszystkich etapach postępowania oraz w analizie zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym prawem mediów i prawem prasowym, w tym w szczególności ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych zarówno w aspekcie cywilnym, jak i karnym.

Doświadczenie zdobywał w prestiżowych polskich kancelariach prawnych, dzięki czemu brał udział w wielu precedensowych postępowaniach, w tym m.in. w sprawach o ochronę godności i honoru osób należących do mniejszości, w związku z działaniami mającymi na celu wykluczenie ich ze społeczeństwa, w sprawach o ochronę dobrego imienia osób oskarżonych o przynależność do komunistycznego aparatu państwowego w Polsce, a także w postępowaniach związanych z naruszeniem dóbr osobistych najwyższych urzędników państwowych, sędziów sądów powszechnych i innych osób publicznych. Mateusz uczestniczył ponadto w prowadzonych na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego postępowaniach sądowych dotyczących kandydatów do Sejmu i Senatu, a także kandydatów na urząd Prezydenta RP, w związku z prowadzoną przez nich kampanią wyborczą lub kampanią skierowaną przeciwko nim.

Mateusz rozwija swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe prowadząc stałą obsługę klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym między innymi dziennikarzy, publicystów, wydawców prasowych i literackich, a także twórców telewizyjnych, filmowców i aktorów. W tym zakresie zajmuje się przygotowywaniem pism przedprocesowych i procesowych, w szczególności wniosków i pozwów o nakazanie publikacji sprostowań prasowych, a także wezwań do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych oraz pozwów dotyczących ogólnie pojętego zagadnienia ochrony dóbr osobistych.

Ze względu na zakres swojej specjalizacji Mateusz zajmuje się również analizami związanymi z wykorzystywaniem wizerunku innej osoby, kryzysami wizerunkowymi, a także wykorzystywaniem przez osoby trzecie popularnych obiektów architektonicznych do celów komercyjnych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2015).