Zaznacz stronę

Magdalena Papiernik-König

Adwokat, Counsel

Magdalena Papiernik-König
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Magdalena jest Counselem w praktyce rozwiązywania sporów w kancelarii Kochański & Partners, specjalizującym się w arbitrażu inwestycyjnym i międzynarodowym arbitrażu handlowym.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu klientów w sporach dotyczących różnych gałęzi gospodarki, w tym sektora energetycznego i zasobów naturalnych, handlu, budownictwa i transgranicznej działalności produkcyjnej. W ostatnich latach brała udział w prestiżowych sprawach z zakresu arbitrażu inwestycyjnego i gospodarczego prowadzonych zgodnie z najważniejszymi regulaminami instytucjonalnymi z krajów zarówno systemu prawa cywilnego, jak i common law. Jej doświadczenie obejmuje reprezentowanie klientów w negocjacjach ugodowych z rządami państw, zakończonych zawarciem korzystnych porozumień w arbitrażu inwestycyjnym.

W jednej z ostatnich spraw reprezentowała inwestora w bezprecedensowym sporze inwestycyjnym dotyczącym transgranicznego zakładu produkcyjnego działającego na terenie UE, obejmującym zastrzeżenia dotyczące braku jurysdykcji oparte na wyroku w sprawie Achmea.

Oprócz praktyki arbitrażowej Magdalena doradza we wszelkich sprawach spornych oraz posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie skomplikowanych postępowań sądowych o dużej wartości, w szczególności dotyczących sektorów infrastruktury i budownictwa, w tym projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Magdalena wspiera również klientów w pozyskiwaniu środków na finansowanie sporów od funduszy litygacyjnych (third-party funding).

W prowadzonych przez siebie sprawach wykorzystuje nowoczesne techniki legal project management.

W 2019 i 2021 roku została wyróżniona w rankingu Legal500 EMEA jako prawnik rekomendowany w dziedzinie rozwiązywania sporów (Dispute Resolution). W 2021 znalazła się w prestiżowym rankingu Legal 500 Praktyków Arbitrażu rekomendowanych w Europie Środkowo-Wschodniej (Legal500 Arbitration Powerlist CEE), jako najmłodszy polski adwokat zestawienia.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners Magdalena współpracowała z renomowanymi polskimi firmami prawniczymi oraz międzynarodową kancelarią prawną w Budapeszcie.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Magister Prawa, 2012); the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) Arbitration and ADR Training Programme at the Jagiellonian University in Krakow (2015); Szkoła Główna Handlowa (Zarządzanie projektami, 2022).

Rekomendacje: Magdalena Papiernik-König jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Postępowań Sądowych przez ranking Legal 500 EMEA (2019 i 2021), a także znajduje się na liście 2021 CEE Arbitration Powerlist.

Arbitraż inwestycyjny:
 • Reprezentowanie Muszynianka sp. z o.o. w sporze inwestycyjnym przeciwko Republice Słowackiej dotyczącym prawa do prowadzenia transgranicznego zakładu produkcji wody mineralnej.
 • Reprezentowanie niemieckiego i czeskiego inwestora w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym projektu budowy autostrady o strategicznym znaczeniu dla polskiego rządu.
 • Doradztwo na rzecz brytyjskiej firmy budowlanej w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym budowy dróg.
 • Reprezentowanie luksemburskiego funduszu private equity w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie dotyczącej nieruchomości.
 • Reprezentowanie amerykańskiego inwestora w sporze inwestycyjnym z Rzeczpospolitą Polską dotyczącym prywatyzacji w przemyśle tłuszczowym.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa górniczego z wyspy Man w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym praw koncesyjnych.
 • Reprezentowanie cypryjskiego przedsiębiorstwa górniczego w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym praw koncesyjnych.
 • Doradztwo na rzecz luksemburskiego funduszu private equity w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym przymusowego zbycia składników majątku.
 • Reprezentowanie inwestorów w związku z pozyskiwaniem finansowania z TPF (funduszy finansowania sporów sądowych).
 • Doradztwo na rzecz czołowego amerykańskiego producenta napojów w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.
Międzynarodowy arbitraż handlowy:
 • Reprezentowanie międzynarodowego dostawcy linii produkcyjnych w sporze z jednym z czołowych polskich producentów wyrobów czekoladowych i cukierniczych.
 • Doradztwo w sporze handlowym dotyczącym umów najmu.
Postępowania sądowe:
 • Reprezentowanie zagranicznych przedsiębiorstw budowlanych w sporach przeciwko GDDKiA dotyczących projektu budowy autostrady o strategicznym znaczeniu dla rządu polskiego.
 • Reprezentowanie krajowego przedsiębiorstwa budowlanego w sporach przeciwko GDDKiA dotyczących budowy dróg w Polsce.
 • Reprezentowanie funduszu finansowania sporów sądowych w sporze dotyczącym wielomilionowego roszczenia umownego.
 • Reprezentowanie państwowych przedsiębiorstw energetycznych w sporach przeciwko prywatnym przedsiębiorstwom energetycznym.
Inne:
 • Bieżące doradztwo podczas realizacji umowy o budowę autostrady w Polsce w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.