Zaznacz stronę

Magdalena Papiernik-König

Adwokat / Partner / Certified Legal Project Manager / Praktyka Rozwiązywania Sporów

Magdalena Papiernik-König
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Magdalena specjalizuje się w arbitrażu inwestycyjnym i międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz złożonych postępowaniach sądowych. Wspiera klientów w pozyskiwaniu środków na finansowanie sporów od funduszy litygacyjnych (third-party funding).

Od ponad 10 lat doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach spornych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, szczególnie dla firm z sektora energetycznego i zasobów naturalnych, handlu, infrastruktury i budownictwa.

Prowadzi postępowania arbitrażowe – inwestycyjne i gospodarcze – na podstawie najważniejszych regulaminów stałych sadów polubownych oraz regulaminu UNCITRAL. Jej doświadczenie obejmuje również prowadzenie negocjacji ugodowych z rządami państw, w tym kończących się zawarciem korzystnych porozumień w arbitrażu inwestycyjnym.

Jako kwalifikowany Legal Project PractitionerTM stosuje techniki zarządzania projektami prawnymi (LPM) w postępowaniach arbitrażowych i sądowych gwarantując efektywność i transparentność w alokowaniu zasobów i ryzyka.

Regularnie występuje na konferencjach poświęconych arbitrażowi w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jest autorką licznych publikacji.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie, Międzynarodowy Instytut Zarządzania Projektami Prawnymi (International Institute of Legal Project Management)

Edukacja: Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC), Uniwersytet Jagielloński (Arbitration and ADR Training Programme), Szkoła Główna Handlowa (Zarządzanie projektami), Międzynarodowy Instytut Zarządzania Projektami Prawnymi (Legal Project PractitionerTM)

Wyróżnienia: The Legal 500 EMEA w dziedzinie Postępowań Sądowych oraz The Legal 500 Arbitration Powerlist CEE (arbitraż)