Zaznacz stronę
Kochanski Fundacja Kalyna Csr Stypendia

Losy stypendystów i nowe inicjatywy Fundacji „KALYNA” w obliczu wojny na Ukrainie

8 lipca 2022 r. w naszym biurze w Warszawie odbyło się doroczne posiedzenie Rady Polsko-Ukraińsko-Kanadyjskiej Fundacji Stypendialnej „Kalyna”, którą wspieramy od początku jej istnienia.

Fundacja rozpoczęła działalność w 2018 r. jako kontynuacja projektu „Rodzina polska – rodzinie ukraińskiej”. Gromadzi fundusze na stypendia studenckie dla dzieci ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w Donbasie, chcących uczyć się w Polsce, a także na stypendia naukowe i twórcze na prowadzenie badań związanych z problemami polsko-ukraińskich relacji, na publikację książek oraz organizację wydarzeń artystycznych, kulturalnych lub społecznych dotykających tematyki historii i relacji polsko-ukraińskich.

Zarząd Fundacji tworzą Grażyna Staniszewska (przewodnicząca) i Barbara Imiołczyk, zaś w skład Rady Fundacji wchodzą: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Tomasz Stryjek, Janina Kuźma, Ewa Pocztar, ks. Artur Graban, Adam Stec oraz Piotr Kochański.

Misja Fundacji oparta na solidarności z rodzinami ofiar wojny na Ukrainie i partnerstwie w różnorodnym społeczeństwie jest nam szczególnie bliska. Inicjatywom Fundacji przyświeca poszanowanie odmienności, integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem i wspieranie mniejszości narodowych. Jednym z filarów i celów działalności Fundacji, szczególnie aktualnym w obliczu rosyjskiego ataku, jest pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych. Cieszymy się, że razem z Fundacją możemy pomagać Ukrainie także w sferze kultury, sztuki i edukacji” – mówi Piotr Kochański.

Rada Fundacji postanowiła m.in. o kontynuacji stypendiów dla trójki studentów następujących uczelni i kierunków: Uniwersytet Jagielloński – Politologia, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Automatyka i robotyka, oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – Grafika. Dwójce innych stypendystów, z uwagi na wojnę w Ukrainie, przedłużono stypendia i podjęto decyzję o zbiórce środków na stypendium naukowe na wydanie książki.

Rada Fundacji zadecydowała także o nawiązaniu szerokiej współpracy z polskimi uczelniami na rzecz ułatwień, w tym przede wszystkim pokrycia opłat za naukę, w podejmowaniu studiów przez młodych Ukraińców, szczególnie dzieci żołnierzy poległych w obronie Ukrainy.

Zobacz tutaj zbiór prac pt. The war is merciless, których autorką jest Sofiya Soloviova, jedna ze stypendystek Fundacji, studentka I roku studiów na kierunku Grafika, na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.