Zaznacz stronę

Kryptowaluty wciąż kuszą inwestorów

26 października 2022 | Aktualności, Wiedza

Obserwując liczne spadki na rynkach kryptowalut warto sprawdzić gdzie i na jakich zasadach opodatkować swoje zyski. I zweryfikować zagrożenia, które mogą z tego wyniknąć. Chociaż obecne notowania kryptowalut nie są najlepsze, zwłaszcza w porównaniu z listopadem 2021 r. kiedy krypto sięgały najwyższych poziomów w historii – prawie 3 bilionów dolarów  –  ten rynek jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Świadczyć o tym może m. in. liczba kryptowalutowych milionerów, która w chwili obecnej wynosi prawie 80 000.

Jurysdykcja właściwa dla rynku kryptowalut…

W przeciwieństwie do inwestycji „konwencjonalnych”, kryptowaluty nie są przywiązane do konkretnej jurysdykcji. Transakcje występują bowiem w sieci blockchain. Dlatego, przy ustalaniu opodatkowania dla swoich rezydentów podatkowych, każdy kraj może wybrać własne zasady.

…a miejsce rezydencji podatkowej

Rezydencja podatkowa określa nam miejsce, w którym jesteśmy zobowiązani do spełnienia obowiązku podatkowego. Przykładowo, aby zostać polskim rezydentem podatkowym, wystarczy przebywać na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym (podatkowym) lub mieć tutaj ośrodek interesów osobistych i gospodarczych, tzw. ośrodek interesów życiowych.

Przyjęte przez poszczególne państwa rozwiązania zwykle zakładają umieszczenie dochodów z walut wirtualnych w aktualnie istniejącej kategorii dochodu i opodatkowanie ich w sposób typowy dla tej formy. Tak jest np. w Polsce, gdzie zyski z walut wirtualnych zostały zakwalifikowane jako tzw. zyski kapitałowe (w CIT) lub kapitały pieniężne (w PIT), objęte 19 proc. stawką podatku, a także, w przypadku przekroczenia progu 1 000 000 zł, dodatkową daniną solidarnościową w wysokości 4 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę.

Czynniki stanowiące o wysokości opodatkowania to m.in. częstotliwość obrotu, wysokość transakcji czy też rodzaj obrotu – prywatny lub w ramach działalności gospodarczej.

Jak opodatkowane są krypto – tendencje w Europie i na świecie

Przegląd, popularnych wśród inwestorów, kierunków pokazuje pewne korzystne tendencje, takie jak:

  • Wyłączenie z opodatkowania zysków osób fizycznych (np. Portugalia, Szwajcaria, Malta czy kierunki bardziej egzotyczne jak Kajmany czy Singapur),
  • Ustanowienie limitu, do którego obrót walutami wirtualnymi będzie nieopodatkowany (w przypadku naszych zachodnich sąsiadów, Niemiec limit ten wynosi 600 euro.),
  • Stworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorstw, także tych obracających krypto – Cypr, Estonia, Singapur.

Ostatecznie jednak, o atrakcyjności danej jurysdykcji dla przedsiębiorców czy osób fizycznych inwestujących w kryptowaluty nie świadczy wyłącznie niskie lub nie występujące opodatkowanie, lecz także przejrzystość, łatwość zrozumienia i przede wszystkim stałość przepisów je ustanawiających.

Możliwe zagrożenia wynikające z międzynarodowego planowania podatkowego

Przy okazji rozważań na temat międzynarodowego planowania podatkowego w kontekście realizowania zysków z kryptowalut, warto pamiętać o tzw. Exit Tax oraz o klauzuli GAAR, które w kontekście każdej próby optymalizacji krypto-dochodu wymagają dokładnej analizy tej transakcji.

Jak na tym tle wypada Polska i w jakim kierunku podąży nasz ustawodawca

Chociaż w porównaniu z innymi europejskimi porządkami podatkowymi wypadamy blado, należy wskazać, że na tle całego świata prezentujemy się nieco powyżej przeciętnej. Przede wszystkim ze względu na to, że samo wydobycie oraz transakcje polegające na wymianie jednej waluty wirtualnej na inną nie są objęte podatkiem dochodowym.

Dzięki temu działalność tradingowa do momentu zamiany na dobro tradycyjne, pozostaje poza zakresem opodatkowania. Warto jednak zauważyć, że temat kryptowalut jest dość świeży i polska administracja skarbowa znajduje się w pewnego rodzaju impasie.

Ale ma do wyboru co najmniej kilka opcji. Może zdecydować o uproszczeniu regulacji i w efekcie zatrzymać u siebie polskie podmioty inwestujące w krypto, a nawet przyciągać nowych, zagranicznych graczy. Może zaostrzyć obowiązujące przepisy. Albo nie zrobić zupełnie nic i pozostawić w ten sposób wiele niedopowiedzeń, których skutkiem będą kosztowne i niewątpliwie długotrwałe spory podatkowe w sądach administracyjnych.

A jak wiadomo, dla biznesu nie ma nic gorszego, niż brak pewności co do obowiązujących zasad.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Agata Dziwisz-Moshe

Wiktoria Tracichleb

Źródło: Forbes

Data: 27 października


Zobacz też Charakter prawny NFT, a konsekwencje jego zbycia na gruncie VAT | Tax Focus

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl