Zaznacz stronę

Krok 5 – Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej oraz złożenie formularza TPR

6 kroków do TP bez (czynnego) żalu

W większości wypadków będzie to ostatni etap/zakończenie prac w zakresie raportowania TP. Zostaje Państwu tylko terminowe złożenie formularza TPR do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz terminowe złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej oraz zastosowaniu rynkowych cen transferowych do właściwego urzędu skarbowego.

W oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji zarząd stwierdza, że:

  • została sporządzona dokumentacja cen transferowych;
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Należy zaznaczyć, że za niezłożenie oświadczenia lub poświadczenie nieprawdy może grozić nawet odpowiedzialność karna. Jednak można na konieczność złożenia oświadczenia spojrzeć z innej strony. Stanowi ona dodatkową motywację dla zarządu do głębszego zbadania tematyki cen transferowych w jego spółce.

Z kolei, już wypełniony formularz TPR może pomóc Państwu ocenić prawdopodobieństwo kontroli. Doświadczenie przed wprowadzeniem formularza TPR wskazuje, że do kontroli były typowane podmioty notujące stratę lub niewielki zysk oraz uczestniczące w procesach restrukturyzacji. Z TPR z kolei może wynikać niezbyt korzystna sytuacja finansowa wyrażająca się w ujemnych wartościach wskaźników finansowych czy niespłacane pożyczki.

Jak możemy pomóc?

W ramach wsparcia Klientów:

  • przeprowadzimy audyt powiązań celem weryfikacji czy objęli Państwo analizą wszystkie transakcje;
  • zweryfikujemy listę transakcji podlegających dokumentowaniu;
  • opracujemy i wyślemy w Państwa imieniu TPR oraz oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej.

Usługi powiązane: