Zaznacz stronę

Krok 4 – Dokumentacja lokalna

6 kroków do TP bez (czynnego) żalu

Po przygotowaniu  benchmarków czy też opisów zgodności zostanie Państwu opracowanie dokumentacji lokalnej (tzw. Local File), obejmującej opis transakcji, uzupełnionej o dane wskazane już w TPR i wyniki analiz porównawczych / wnioski z opisów zgodności. Wskażemy Państwu na wszystkie istotne kwestie, na które warto zwrócić uwagę podczas tych prac, a w razie potrzeb – opracujemy dla Państwa komplet analiz.

Dokumentacja lokalna jest swoistą opowieścią o transakcji i zawierających ją podmiotach. Powinna ona pokazywać tło, tzn. uzasadnienie ekonomiczne transakcji, oraz najważniejsze fakty o transakcji. Przy sporządzaniu dokumentacji lokalnej należy pamiętać, że jej odbiorcy, czyli organy podatkowe, mogą nie być specjalistami w danej branży, a nawet nie rozumieć samej transakcji. Dodatkowo opis profilu funkcjonalnego stron w transakcji powinien wskazywać na kluczowe dla danej transakcji funkcje, aktywa i ryzyka. Rozpisywanie każdego działania w transakcji czy przepisywanie umowy zawartej pomiędzy stronami jest długotrwałe i zaciemnia obraz transakcji i ról podmiotów ją zawierających. Może to powodować, że organ podatkowy, analizując dokumentację lokalną, będzie zmuszony zadawać dodatkowe pytania, a dokumentacja nie będzie dla niego wiarygodna.

Oprócz transakcji, opisują Państwo również swoją spółkę: m.in. przedstawiają Państwo charakterystykę działalności, strategię gospodarczą, opis branży i otoczenia gospodarczego. Organ podatkowy w ramach kontroli będzie analizował Państwa profil działalności i to, w jaki sposób opisywana transakcja wpisuje się w Państwa działania a także oceniał, czy była Państwu niezbędna.

Jak możemy pomóc?

W ramach wsparcia Klientów:

  • opracujemy dokumentację lokalną dla Państwa transakcji;
  • dokonamy przeglądu dokumentacji lokalnej posiadanej przez Państwa wskazując obszary ryzyka.

Usługi powiązane: