Zaznacz stronę

Krok 3 – Analiza porównawcza / opis zgodności

6 kroków do TP bez (czynnego) żalu

Opracowując TPR za 2019 r., zapewne zaktualizowali Państwo informację o analizach porównawczych (benchmarkach) czy opisach zgodności, które należy przygotować. Wskażemy Państwu na wszystkie istotne kwestie, na które warto zwrócić uwagę podczas tych prac, a w razie potrzeb – opracujemy dla Państwa komplet analiz.

Analiza porównawcza i opis zgodności są kluczowymi elementami raportowania w zakresie cen transferowych. Weryfikują one, czy transakcje wewnątrzgrupowe zostały zawarte zgodnie z zasadą ceny rynkowej, tzn. czy niezależnie działające podmioty byłyby skłonne zawrzeć transakcję na analogicznych warunkach jak dana transakcja wewnątrzgrupowa. Sporządzając je należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

W pierwszej kolejności powinni Państwo określić, które transakcje podlegają dokumentowaniu, a więc i analizie porównawczej czy opisowi zgodności. Jeżeli warunki transakcji, których rynkowy charakter należy zweryfikować są tożsame lub bardzo zbliżone do warunków transakcji zawartych z podmiotami niezależnymi, opracowują Państwo analizę porównawczą i stwierdzają w niej, że stosowane przez Państwa rozliczenia są rynkowe. W tej analizie należy wykazać podobieństwo pomiędzy porównywanymi transakcjami (tzn. transakcją Państwa spółki i transakcją z podmiotem niezależnym).

Jeżeli nie zawierają Państwo analogicznych transakcji z podmiotami niezależnymi, sprawa bardziej się komplikuje. Należy wówczas opracować spójną metodologię wyszukiwania porównywalnych transakcji lub podmiotów zaangażowanych w takie transakcje, określić ich rezultat finansowy, a następnie przyrównać go do rezultatu Państwa spółki, również wykazując podobieństwo porównywanych transakcji. Może dojść do sytuacji, że będą Państwo potrzebowali dostępu do bazy danych i samodzielna analiza może okazać się dla Państwa bardziej kosztowna niż zlecenie przeprowadzenia analizy doradcom.

To nie koniec potencjalnych wyzwań z badaniem rynkowego charakteru transakcji. Niektóre transakcje mogą być tak unikalne, że nie będzie możliwe przeprowadzenie tradycyjnej analizy porównawczej lub dane będą dla Państwa niedostępne. Wówczas sporządzają Państwo tzw. opis zgodności. Jest to dokument, w którym z zastosowaniem dostępnych sposobów i danych wykazują Państwo rynkowy charakter transakcji. Można go sporządzić jedynie wówczas, gdy wykażą Państwo, że było dla Państwa niemożliwe opracowanie tradycyjnej analizy porównawczej.

Jak możemy pomóc?

W ramach wsparcia Klientów:

  • opracujemy analizy porównawcze dla wskazanych przez Państwa transakcji;
  • opracujemy opisy zgodności dla wskazanych transakcji, dla których niemożliwe jest przeprowadzenie standardowej analizy porównawczej;
  • w razie potrzeb opracowujemy opinie o braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych;
  • dokonamy przeglądu posiadanej / przeprowadzonej przez Państwa analizy wskazując mocne strony i obszary ryzyka.

Usługi powiązane: