Zaznacz stronę

Konsekwencje gospodarcze związane ze wstrzymaniem dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego

31 maja 2022 | Aktualności, Tax Focus, Wiedza

Gaz ziemny jako „paliwo przejściowe” w drodze do pełnej transformacji energetycznej w Europie miał pomóc w stopniowym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Ten światły ekologicznie cel należy poddać jednak ponownej weryfikacji. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zmiany na rynku gazu mogą uderzyć w opłacalność nowych inwestycji gazowych wytwórczych, a trwałe utrudnienia w dostępie do tego surowca mogą nawet uniemożliwić ich nieprzerwane i efektywne działanie.

Przestawienie funkcjonowania gospodarki w dużym stopniu opierającej się właśnie na „błękitnym paliwie” nie jest przy tym możliwe z dnia na dzień. Szukając nowych alternatyw, oprócz pozyskania brakujących póki co miliardów metrów sześciennych gazu z innych źródeł, konieczne będzie obranie nowych kierunków w celu zapewnienia dalszego bezpieczeństwa energetycznego.

O ile przyjęta strategia dywersyfikacji źródeł pozyskiwania gazu częściowo uspokaja obawy, że gazu miałoby zabraknąć, o tyle istotnym jest by już dziś zadać sobie pytanie – co dalej? Doświadczenia omawianego incydentu mogą wpłynąć na strukturę miksu energetycznego Polski, zwiększając nacisk na wytwarzanie energii mniej zależnej od dostaw surowców z zagranicy, takiej jak np. energia atomowa czy odnawialna.

Przy tym, wstrzymanie dostaw gazu do Polski rodzi liczne pytania z czysto prawnego punktu widzenia. To przede wszystkim kwestie należytego wykonywania kontraktu na jego dostawę, czy też kwestie korporacyjne związane z podejmowaniem decyzji w spółce będącej właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa.

O ile istnieje realna szansa na podtrzymanie względnie niezakłóconych dostaw gazu, o tyle prawdopodobne podwyżki cen mogą zmienić preferencje prawodawcy i inwestorów co do przyszłych kierunków rozwoju sektora energetycznego. Możliwym jest, że nadzieje dotychczas pokładane w gazie zostaną przeniesione np. w intensywniejszy rozwój OZE lub technologii wodorowych. Pod znakiem zapytania stoją jednak w szczególności realizowane inwestycje gazowe wytwórcze, które były planowane w Polsce lub są już na zaawansowanych etapach realizacji. Ich działalność zostanie prawdopodobnie w największym stopniu dotknięta nowopowstałą sytuacją na międzynarodowym rynku gazu.

Kilka tygodni temu Praktyka Energetyki, Infrastruktury i Środowiska Kochanski & Partners analizowała konsekwencje dla polskiej gospodarki związane ze wstrzymaniem dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Wydarzenie to rozpoczęło szeroko zakrojoną debatę polityczną, społeczną i prawną co do skutków, których Polacy mogą spodziewać się w niedalekiej przyszłości.

Źródło: Cykl „Okiem Eksperta”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

https://zeop.pl/wstrzymanie-dostaw-gazociagiem-jamalskim/

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wojciech Wrochna LL.M

Bartosz Brzyski

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl