Zaznacz stronę

Konsekwencje gospodarcze związane ze wstrzymaniem dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego

31 maja 2022 | Aktualności, Wiedza

Gaz ziemny jako „paliwo przejściowe” w drodze do pełnej transformacji energetycznej w Europie miał pomóc w stopniowym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Ten światły ekologicznie cel należy poddać jednak ponownej weryfikacji. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zmiany na rynku gazu mogą uderzyć w opłacalność nowych inwestycji gazowych wytwórczych, a trwałe utrudnienia w dostępie do tego surowca mogą nawet uniemożliwić ich nieprzerwane i efektywne działanie.

Przestawienie funkcjonowania gospodarki w dużym stopniu opierającej się właśnie na „błękitnym paliwie” nie jest przy tym możliwe z dnia na dzień. Szukając nowych alternatyw, oprócz pozyskania brakujących póki co miliardów metrów sześciennych gazu z innych źródeł, konieczne będzie obranie nowych kierunków w celu zapewnienia dalszego bezpieczeństwa energetycznego.

O ile przyjęta strategia dywersyfikacji źródeł pozyskiwania gazu częściowo uspokaja obawy, że gazu miałoby zabraknąć, o tyle istotnym jest by już dziś zadać sobie pytanie – co dalej? Doświadczenia omawianego incydentu mogą wpłynąć na strukturę miksu energetycznego Polski, zwiększając nacisk na wytwarzanie energii mniej zależnej od dostaw surowców z zagranicy, takiej jak np. energia atomowa czy odnawialna.

Przy tym, wstrzymanie dostaw gazu do Polski rodzi liczne pytania z czysto prawnego punktu widzenia. To przede wszystkim kwestie należytego wykonywania kontraktu na jego dostawę, czy też kwestie korporacyjne związane z podejmowaniem decyzji w spółce będącej właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa.

O ile istnieje realna szansa na podtrzymanie względnie niezakłóconych dostaw gazu, o tyle prawdopodobne podwyżki cen mogą zmienić preferencje prawodawcy i inwestorów co do przyszłych kierunków rozwoju sektora energetycznego. Możliwym jest, że nadzieje dotychczas pokładane w gazie zostaną przeniesione np. w intensywniejszy rozwój OZE lub technologii wodorowych. Pod znakiem zapytania stoją jednak w szczególności realizowane inwestycje gazowe wytwórcze, które były planowane w Polsce lub są już na zaawansowanych etapach realizacji. Ich działalność zostanie prawdopodobnie w największym stopniu dotknięta nowopowstałą sytuacją na międzynarodowym rynku gazu.

Kilka tygodni temu Praktyka Energetyki, Infrastruktury i Środowiska Kochanski & Partners analizowała konsekwencje dla polskiej gospodarki związane ze wstrzymaniem dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Wydarzenie to rozpoczęło szeroko zakrojoną debatę polityczną, społeczną i prawną co do skutków, których Polacy mogą spodziewać się w niedalekiej przyszłości.

Źródło: Cykl „Okiem Eksperta”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

https://zeop.pl/wstrzymanie-dostaw-gazociagiem-jamalskim/

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wojciech Wrochna LL.M

Bartosz Brzyski

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl