Zaznacz stronę

Konsekwencje gospodarcze związane ze wstrzymaniem dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego

31 maja 2022 | Aktualności, Wiedza

Gaz ziemny jako „paliwo przejściowe” w drodze do pełnej transformacji energetycznej w Europie miał pomóc w stopniowym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Ten światły ekologicznie cel należy poddać jednak ponownej weryfikacji. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zmiany na rynku gazu mogą uderzyć w opłacalność nowych inwestycji gazowych wytwórczych, a trwałe utrudnienia w dostępie do tego surowca mogą nawet uniemożliwić ich nieprzerwane i efektywne działanie.

Przestawienie funkcjonowania gospodarki w dużym stopniu opierającej się właśnie na „błękitnym paliwie” nie jest przy tym możliwe z dnia na dzień. Szukając nowych alternatyw, oprócz pozyskania brakujących póki co miliardów metrów sześciennych gazu z innych źródeł, konieczne będzie obranie nowych kierunków w celu zapewnienia dalszego bezpieczeństwa energetycznego.

O ile przyjęta strategia dywersyfikacji źródeł pozyskiwania gazu częściowo uspokaja obawy, że gazu miałoby zabraknąć, o tyle istotnym jest by już dziś zadać sobie pytanie – co dalej? Doświadczenia omawianego incydentu mogą wpłynąć na strukturę miksu energetycznego Polski, zwiększając nacisk na wytwarzanie energii mniej zależnej od dostaw surowców z zagranicy, takiej jak np. energia atomowa czy odnawialna.

Przy tym, wstrzymanie dostaw gazu do Polski rodzi liczne pytania z czysto prawnego punktu widzenia. To przede wszystkim kwestie należytego wykonywania kontraktu na jego dostawę, czy też kwestie korporacyjne związane z podejmowaniem decyzji w spółce będącej właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa.

O ile istnieje realna szansa na podtrzymanie względnie niezakłóconych dostaw gazu, o tyle prawdopodobne podwyżki cen mogą zmienić preferencje prawodawcy i inwestorów co do przyszłych kierunków rozwoju sektora energetycznego. Możliwym jest, że nadzieje dotychczas pokładane w gazie zostaną przeniesione np. w intensywniejszy rozwój OZE lub technologii wodorowych. Pod znakiem zapytania stoją jednak w szczególności realizowane inwestycje gazowe wytwórcze, które były planowane w Polsce lub są już na zaawansowanych etapach realizacji. Ich działalność zostanie prawdopodobnie w największym stopniu dotknięta nowopowstałą sytuacją na międzynarodowym rynku gazu.

Kilka tygodni temu Praktyka Energetyki, Infrastruktury i Środowiska Kochanski & Partners analizowała konsekwencje dla polskiej gospodarki związane ze wstrzymaniem dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Wydarzenie to rozpoczęło szeroko zakrojoną debatę polityczną, społeczną i prawną co do skutków, których Polacy mogą spodziewać się w niedalekiej przyszłości.

Źródło: Cykl „Okiem Eksperta”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

https://zeop.pl/wstrzymanie-dostaw-gazociagiem-jamalskim/

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Wojciech Wrochna LL.M

Katarzyna Ziółkowska

Bartosz Brzyski

Najnowsza Wiedza

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.

Kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w nowym prawie i wskazujemy na ich możliwe konsekwencje. W naszej opinii część nowych postanowień może być problematyczna np. dla zarządów spółek zależnych.

Przyczyny obecnej rewolucji ESG w biznesie

ESG, jako nowy trend biznesowo-marketingowy, cieszy się z rosnącym zainteresowaniem kolejnych rynków i ich uczestników. Coraz więcej firm publikuje swoje strategie ESG lub stara się wykazać, że ich działalność jest zgodna z założeniami właściwymi dla ESG. I nie bez powodu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. przez PwC, 83 proc. konsumentów wskazało, że biznes powinien implementować najlepsze praktyki z obszaru ESG w swojej działalności, a 86 proc. pracowników chciałoby pracować w firmach, które to robią.

Kryptowaluty wciąż kuszą inwestorów

Chociaż obecne notowania kryptowalut nie są najlepsze, zwłaszcza w porównaniu z listopadem 2021 r. kiedy krypto sięgały najwyższych poziomów w historii – prawie 3 bilionów dolarów  –  ten rynek jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Świadczyć o tym może m. in. liczba kryptowalutowych milionerów, która w chwili obecnej wynosi prawie 80 000.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl