Zaznacz stronę

Jakub Jach

Radca Prawny, Counsel

Jakub Jach
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Jakub specjalizuje się w sporach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności związanych z sektorem bankowym i finansowym,  dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów walutowych oraz kredytów indeksowanych do waluty obcej.

Reprezentował jeden z największych komercyjnych banków w Polsce w sporach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Uczestniczył też w opracowaniu strategii procesowej banku w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych udzielanych w walucie obcej dotyczących wynagrodzenia z tytułu korzystania z kapitału z uwagi na unieważnienie umowy kredytu.

Posiada również wiedzę i doświadczenie z zakresu sporów infrastrukturalnych wynikających z umów o roboty budowlane, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu m. in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners pracował w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w polskich kancelariach prawnych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 2017).