Zaznacz stronę
Kochanski Dual Listing Gpw Lse

Historyczny dual listing polskiej spółki na GPW i London Stock Exchange

Przeprowadziliśmy pierwszy w historii polskiej giełdy dual listing, podczas którego spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie została jednocześnie wprowadzona na London Stock Exchange (LSE).

Kochański & Partners realizuje pierwszy polski dual listing – spółki Work Service S.A.

Work Service S.A. została wprowadzona do segmentu notowań standard na Oficjalnej Liście Organu Nadzorującego Obrót (Official List of the UK Listing Authority), a wszystkie akcje spółki weszły do obrotu giełdowego na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Zakres naszych usług obejmował kompleksowe doradztwo prawne w zakresie:

  • Opracowania struktury transakcji,
  • Przygotowania dokumentu podsumowującego (summary document),
  • Prowadzenia korespondencji,
  • Dostarczania niezbędnych dokumentów i wyjaśnień brytyjskim organom nadzoru,
  • Negocjowania umów,
  • Przygotowania opinii prawnych dla Euroclear (centralny rejestr papierów wartościowych w UK) oraz Capita IRG Trustees Limited (depozytariusz).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Dual listing w praktyce

Proces technicznego dual listingu był opracowany, zarządzany i koordynowany przez prawników naszej kancelarii, przy współpracy z londyńskimi doradcami – prawnymi z Pinsent Masons i finansowymi – z ProPrimo Consultants.

Dual listing polskiej spółki przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych [depositary interests] na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jest pierwszym tego rodzaju projektem w historii. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie polskich spółek chcących pójść w ślady Work Service, bo to otwiera im dostęp do dużej puli nowego kapitału i inwestorów oraz zwiększa rozpoznawalność na rynkach międzynarodowych. Proces trwał ponad 3 miesiące, co nie jest długim terminem, jeśli weźmiemy pod uwagę pionierski charakter projektu, wymóg sporządzenia dokumentu podsumowującego [summary document] oraz konieczność udzielania wyjaśnień brytyjskiemu organowi nadzoru. Te dotyczyły rozbieżności pomiędzy strukturą polskiego i brytyjskiego rynku kapitałowego” – powiedział Piotr Kochański, Partner Zarządzający.

Pierwszy dual listing w Polsce

Cieszymy się, że projekt zakończył się sukcesem i to w imponująco krótkim czasie. Szczególnie mając na uwadze fakt, że aby ubiegać się o dopuszczenie do obrotu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie spółka musiała spełniać szereg kryteriów określonych w Listing Rules – w tym 25 proc. akcji spółki musiało znajdować się w „publicznych rękach” („public hands”).

Jesteśmy również dumni, że pierwszy w historii dual listing polskiej spółki przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jest również naszym dziełem.

Firmom zainteresowanym pozyskaniem kapitału oferujemy szereg możliwości, takich jak wejście na zagraniczne giełdy, dostęp do funduszy inwestycyjnych oraz typu private equity. Mamy doświadczenie i dobrze znamy rynki kapitałowe. Możemy pochwalić się rozległą siecią międzynarodowych kontaktów, co znacznie ułatwia dostęp do kapitału. I umożliwia najbardziej efektywne dopasowanie struktury i warunków finansowania do specyficznych potrzeb firm, które tego kapitału poszukują” – powiedział Paweł Mardas, Partner.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Przeczytaj też o PRE-IPO – etapie przygotowawczym do debiutu na zagranicznej giełdzie.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc przy pozyskaniu kapitału za granicą.

Jesteś zainteresowany dual listingiem czy finansowaniem dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami:

Paweł Mardas

Szymon Balcerzak


Zapraszamy do kontaktu:

Szymon Balcerzak

Szymon Balcerzak

Partner, Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego i Analiz

+ 48 602 672 947

s.balcerzak@kochanski.pl