Zaznacz stronę

Fundusz wyłoży na twój proces

1 marca 2022 | Wiedza

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad zbiorem zasad regulujących na poziomie unijnym kwestię finansowania sporów przez prywatne fundusze litygacyjne (tzw. third party funding, TPF). W czerwcu zeszłego roku pojawił się projekt raportu unijnej Komisji Prawnej z rekomendacjami dla Komisji Europejskiej i wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie odpowiedzialnego finansowania sporów przez podmioty prywatne. Projekt jest obecnie rozpatrywany przez unijne komisje, a już w marcu może być omawiany na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Skąd próby regulacji TPF na poziomie unijnym?
TPF polega na udzieleniu przez wyspecjalizowany fundusz finansowania sporu sądowego lub arbitrażowego. Pokrywa koszty obsługi prawnej procesu, koszty sądowe, koszty biegłych i inne koszty organizacyjne. Po wygranej w sporze zaangażowany fundusz otrzymuje część zasądzonej kwoty. Zwyczajowo fundusz nie dostaje wynagrodzenia po przegranej. Dzięki finansowaniu procesów przez podmioty trzecie minimalizowane jest ryzyko ekonomiczne strony sporu po przegranej.

Autorkami artykułu pt. „Fundusz wyłoży na twój proces” są Dominika Durchowska, Adwokat, Partner, oraz Magdalena Papiernik-König, Adwokat, Counsel, z Praktyki Rozwiązywania Sporów. Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie Rzeczpospolitej.

Najnowsza Wiedza

Fala zgłoszeń znaków towarowych związanych z NFT

Prześledziliśmy, jak zmieniały się trendy związane ze zgłaszaniem znaków towarowych dla ochrony związanej z NFT. Wnioski są jednoznaczne: początkowy strumień tych zgłoszeń przerodził się w wysoką falę, w którą zaangażowani są potentaci właściwie każdego segmentu rynku.

Przegląd regulacji technologicznych w 2022 roku

Zanim przystąpi się do realizacji noworocznych postanowień warto zacząć od chwili refleksji nad rokiem minionym. Rok 2022 był obfity, jeśli chodzi o regulacje na unijnym rynku nowych technologii, przychodzimy więc z jego krótkim podsumowaniem. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze wydarzenia oraz prawodawcze inicjatywy, które pojawiły się w 2022 roku, i które znacząco wpłyną na dalsze międzynarodowe i krajowe regulacje w dziedzinach IP/IT.

Nowy rok pod znakiem waloryzacji

Najpierw przestoje i ograniczenia dostaw związane z pandemią, potem podobne problemy wynikające z wojny w Ukrainie, a do tego narastające od lat wzrosty cen materiałów i pędząca inflacja.