Zaznacz stronę

Fundusz wyłoży na twój proces

1 marca 2022 | Wiedza

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad zbiorem zasad regulujących na poziomie unijnym kwestię finansowania sporów przez prywatne fundusze litygacyjne (tzw. third party funding, TPF). W czerwcu zeszłego roku pojawił się projekt raportu unijnej Komisji Prawnej z rekomendacjami dla Komisji Europejskiej i wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie odpowiedzialnego finansowania sporów przez podmioty prywatne. Projekt jest obecnie rozpatrywany przez unijne komisje, a już w marcu może być omawiany na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Skąd próby regulacji TPF na poziomie unijnym?
TPF polega na udzieleniu przez wyspecjalizowany fundusz finansowania sporu sądowego lub arbitrażowego. Pokrywa koszty obsługi prawnej procesu, koszty sądowe, koszty biegłych i inne koszty organizacyjne. Po wygranej w sporze zaangażowany fundusz otrzymuje część zasądzonej kwoty. Zwyczajowo fundusz nie dostaje wynagrodzenia po przegranej. Dzięki finansowaniu procesów przez podmioty trzecie minimalizowane jest ryzyko ekonomiczne strony sporu po przegranej.

Autorkami artykułu pt. „Fundusz wyłoży na twój proces” są Dominika Durchowska, Adwokat, Partner, oraz Magdalena Papiernik-König, Adwokat, Counsel, z Praktyki Rozwiązywania Sporów. Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie Rzeczpospolitej.

Najnowsza Wiedza