Zaznacz stronę

Forum Nowego KSH

Termin: 13 października 2022

Czas: 10:00 - 11:30

Miejsce:

13 października wejdą w życie znowelizowane przepisy KSH. Najbardziej znaczące zmiany dotyczą funkcjonowania grup spółek oraz zasad zarządzania i nadzoru w spółkach kapitałowych. Dlatego też te tematy będą osią dyskusji podczas Forum Nowego KSH, które odbędzie się już 11 października w formule online.

Aneta Serowik, Counsel z Praktyki Prawa Korporacyjnego przedstawi zagadnienia „Nowych uprawnień, obowiązków i zasad odpowiedzialności członków zarządu”. Natomiast Rafał Rapala, Partner tej Praktyki przedstawi „Nowe możliwe zapisy w umowie / statucie spółki. Zmiany w kadencyjności i mandaty do sprawowania funkcji przez członków organów korporacyjnych”.

Podczas wydarzenia eksperci i zaproszeni goście omówią takie kwestie jak:

  • Prawa grup spółek (prawa holdingowego)
  • Zmiany dotyczące rad nadzorczych spółek kapitałowych
  • Zmian dotyczące zarządów spółek kapitałowych
  • Wprowadzanie wzorców zaczerpniętych z przepisów dotyczących organów prostej spółki akcyjnej do zasad rządzących spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką akcyjną
  • Rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie wyklucza możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych.

Pełna agenda spotkania dostępna na stronie organizatora.

Forum Nowego KSH

13 października 2022

10:00 - 11:30


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/