Books

Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrożenie systemu compliance. Wybrane zagadnienia.Mateusz Ostrowski, Agnieszka Chajewska, Agata Dziwisz
Dziennik Gazeta Prawna
01.09.2017
Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii EuropejskiejDr Agnieszka Serzysko
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
01.01.2017
„Prawo konkurencji”Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
C. H. Beck
19.12.2013
Wprowadzenie do semantyki prawaDr Andrzej Malec
Wyd. Andrzej Malec
01.11.2018
The National Court Register ActKacper Czubacki
C.H.Beck
01.02.2019
Międzynarodowe prawo inwestycyjneDr Marek Jeżewski
C. H. Beck
30.09.2019
Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnychDr Izabela Andrzejewska-Czernek, Agnieszka Choromańska-Malicka
Wolters Kluwer
Styczeń 2020
Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych, red. naukowa Maciej Taboroski, rozdział M. JeżewskiDr Marek Jeżewski
Wolters Kluwer
2016
Komentarz do Ustawy Prawo własności przemysłowejKarolina Marciniszyn
C.H. Beck
Marzec 2016
Arbitraż w prawie międzynarodowymDr Marek Jeżewski
C.H. Beck
styczeń 2015
Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazuDr iur. Michał Będkowski-Kozioł
C.H. Beck
02.03.2015
Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowymDr Marek Jeżewski
Scriptum
maj 2014
Duży Komentarz Becka "Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. KomentarzDr iur. Michał Będkowski-Kozioł
Beck
2014-09-22
Międzynarodowe prawo inwestycyjneDr Marek Jeżewski
Beck
2011