Books

Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrożenie systemu compliance. Wybrane zagadnienia.Mateusz Ostrowski, Agnieszka Chajewska, Agata Dziwisz
Dziennik Gazeta Prawna
01.09.2017
Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjneSzymon Gałkowski, Klaudia Szymańska-Rutkowska
Wydawnictwo Beck
01.03.2018
The Bankruptcy Law. The Restructuring LawSzymon Gałkowski, Klaudia Szymańska-Rutkowska
C.H. Beck
15.03.2018
E-MARKETING Planowanie, narzędzia, praktykaPaweł Gruszecki
Wydawnictwo Poltext
20.04.2018
Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii EuropejskiejDr Agnieszka Serzysko
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
01.01.2017
RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami.Karolina Kulikowska
Wolters Kluwer
2018
„Prawo konkurencji”Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
C. H. Beck
19.12.2013
Wprowadzenie do semantyki prawaDr Andrzej Malec
Wyd. Andrzej Malec
01.11.2018
The National Court Register ActKacper Czubacki
C.H.Beck
01.02.2019
Międzynarodowe prawo inwestycyjneDr Marek Jeżewski
C. H. Beck
30.09.2019
Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowychAgnieszka Chajewska, Konrad Orlik, Anna Cichońska
C.H.Beck
24.07.2017
Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych, red. naukowa Maciej Taboroski, rozdział M. JeżewskiDr Marek Jeżewski
Wolters Kluwer
2016
Kodeks postępowania cywilnegoAdam Piwakowski
C.H. Beck
2016
Komentarz do Ustawy Prawo własności przemysłowejKarolina Marciniszyn
C.H. Beck
Marzec 2016
Arbitraż w prawie międzynarodowymDr Marek Jeżewski
C.H. Beck
styczeń 2015
Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazuDr iur. Michał Będkowski-Kozioł
C.H. Beck
02.03.2015
Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowymDr Marek Jeżewski
Scriptum
maj 2014
Currency Options: Recent and forthcoming trends in Poland's M&A market.Rafał Rapala
Financier Worldwide
2009
Duży Komentarz Becka "Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. KomentarzDr iur. Michał Będkowski-Kozioł
Beck
2014-09-22
Międzynarodowe prawo inwestycyjneDr Marek Jeżewski
Beck
2011