Zaznacz stronę
Kochanski Dual Listing Ipo Gpw Lse

Dual listing na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i London Stock Exchange

Chęć pozyskania kapitału stanowi niezmiennie jedną z podstawowych potrzeb spółek. Dostęp do inwestorów gotowych im go dostarczyć decyduje o przetrwaniu na dynamicznie zmieniających się rynkach, ale przede wszystkim zapewnia szanse na rozwój i ekspansję wykraczającą daleko poza geografię lokalnych rynków.

Dual listing jest jednym ze sposobów na pozyskanie kapitału za granicą. W skrócie polega to na tym, że akcje spółki, które są notowane na jednej giełdzie – w naszym przypadku będzie to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – są następnie wprowadzane do obrotu na giełdzie za granicą, na przykład na London Stock Exchange.

Nie zawsze jest tak, że spółka, która chce przeprowadzić dual listing jest do niego od razu gotowa. Czasami potrzebny jest pewien etap pośredni, taki jak Pre-IPO, czyli pozyskanie dodatkowego kapitału, który umożliwi przeprowadzenie dual listingu.

Obejrzyj wideo, w którym Paweł Mardas, Partner, opowiada o dual listingu i Pre-IPO.


Zapraszamy do kontaktu: