Zaznacz stronę
2021 02 15_Karolina Marciniszyn_DGP

Dotacja ma zachęcić przedsiębiorców do ochrony własności intelektualnej nawet w trudnych czasach

Karolina Marciniszyn odpowiada na pytania Dziennika Gazety Prawnej dotyczące programu dotacji na ochronę własności intelektualnej.

 

Na czym dokładnie polega projekt obejmujący udzielanie dotacji na ochronę praw własności przemysłowej?

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wychodzi naprzeciw potrzebom mniejszych przedsiębiorców i obniża opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów. Jest to o tyle ważne, że zwłaszcza w tych trudnych dla przedsiębiorców czasach obniżenie opłat urzędowych może być sporym ułatwieniem, bo zwykle są to niebagatelne kwoty. To również forma zachęty dla przedsiębiorców, by mimo trudnego momentu dla gospodarki nie zapominali o tym, że nadal warto chronić własność intelektualną. Podam przykład: klient zgłaszał unijny znak towarowy w trzech klasach, opłata urzędowa w jego przypadku wyniosła 1050 euro. Dotacja pozwala na zwrot 50% podanych kosztów czyli 525 euro. Dla wielu przedsiębiorców jest to duża suma. W ramach programu podmiot gospodarczy możne uzyskać zwrot kosztów nawet do 1500 euro. To są naprawdę spore oszczędności. Warto również podkreślić, że unijny znak towarowy ma tę niewątpliwą zaletę, że po rejestracji jest chroniony na wszystkich rynkach krajów Unii Europejskiej, nie ma potrzeby zgłaszania go do pojedynczych urzędów. Stąd jednak również stosunkowo wysokie opłaty za rejestrację.

 

Jakie kryteria musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać dotację?

W przedsiębiorstwie musi być zatrudnionych mniej niż 250 pracowników, a jego obrót roczny nie może przekraczać 50 mln euro. Również roczna suma finansowa nie może być wyższa niż 43 mln euro. Zatem o dofinansowanie mogą ubiegać się również mikroprzedsiębiorstwa, prowadzone jednoosobowo. Jeżeli kryteria zostaną spełnione, mamy wówczas do czynienia z dwoma aspektami zwrotu kosztów. Pierwszy z nich obejmuje zwrot na poziomie 75 procent za usługi obejmujące wstępną diagnostykę własności intelektualnej. Jeszcze większe zainteresowanie wzbudzi zapewne druga opcja, czyli 50 procent zwrotu kosztów opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów. Każdy podmiot gospodarczy może złożyć jeden wniosek w ramach jednej usługi.

 

Jak przebiega procedura składania wniosków?

Można ją podzielić na trzy etapy. Po pierwsze, trzeba zapoznać się z zaproszeniem do składania wniosku, dostępnym na stronie EUIPO.. Po drugie, należy złożyć wniosek poprzez formularz on-line. Szczególnie ważne jest zawarcie w nim informacji o wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa i załączenie wymaganych zaświadczeń potwierdzających m.in. status podatnika VAT. Następnie otrzymujemy maila, w którym potwierdzone będzie złożenie wniosku. Decyzję o przyznaniu dotacji również otrzymamy elektronicznie. Wówczas w ciągu 30 dni musimy zgłosić znak lub usługę i uiścić opłatę urzędową. W ostatnim etapie składamy kolejny wniosek o zwrot kosztów. Następuje on szybko, mniej więcej w ciągu miesiąca. W porównaniu choćby do krajowych rozwiązań zawartych w tarczach antykryzysowych dla przedsiębiorców, tutaj procedura wydaje się znacznie prostsza. Wnioski można składać do końca marca, a kolejne nabory będą przeprowadzane w maju, lipcu i wrześniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 


Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Marciniszyn

Karolina Marciniszyn

Rzecznik patentowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej

+48 883 323 468

k.marciniszyn@kochanski.pl