Zaznacz stronę

Dodatek węglowy jako nowa forma wsparcia

24 sierpnia 2022 | Aktualności, Wiedza

Co prawda sezon grzewczy rozpocznie się dopiero za kilka miesięcy, jednak już dziś  w wielu domach głośno się o nim mówi. Niepewność i wahania na rynku energii rodzą obawy, czy uda się zapewnić ciepło w okresie jesienno-zimowym.

Z czego wynikają problemy?

Źródła problemów związanych z dostępnością energii powszechnie upatruje się w bieżących wydarzeniach – m.in. rosyjskiej agresji w Ukrainie. Tymczasem konflikt ten jedynie wyolbrzymił oraz przyspieszył zjawiska, które i tak musiały nastąpić w Europie – np. w związku z wprowadzonym modelem rynku czy z procesem transformacji energetycznej. Mowa tu głównie o  niestabilności cen energii, ich wzroście oraz problemach z generacją jej wystarczających ilości, co jest wynikiem m.in. niedoborów paliw kopalnych, w odniesieniu do których dąży się do zmniejszania wydobycia.

Jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami?

Możliwość udzielania pomocy publicznej podlega różnym ograniczeniom, przez co nie jest możliwe zaproponowanie mechanizmu wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Taka inicjatywa byłaby niezwykle czasochłonna i znacznie trudniejsza, niż zapewnienie pomocy na poziomie odbiorcy indywidualnego. Bez wątpienia są to okoliczności, które mogą leżeć u podstaw nowego rozwiązania jakim jest przyjęty niedawno dodatek węglowy.

Czym jest dodatek węglowy?

To wsparcie w kwocie 3000 złotych dla gospodarstw domowych wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Przysługuje on osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa, lub
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

– które są zasilane paliwami stałymi i są wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy – termin na składanie wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Wypłata samego świadczenia powinna nastąpić do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Co ważne, otrzymane środki nie muszą być faktycznie spożytkowane na zakup węgla. Ustawa nie przewiduje żadnego sposobu weryfikacji tego, na co zostaną przeznaczone pieniądze z dodatku węglowego. Można je zatem wydać w zasadzie na cokolwiek.

Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. poz. 1712).

A co z innymi źródłami ciepła?

Jednym z najczęściej podnoszonych zastrzeżeń wobec powyższego rozwiązania jest to, że pominięto inne źródła ciepła w gospodarstwach domowych, które również zostały dotknięte nieuniknionymi podwyżkami cen. Co więcej, na skutek programów, takich jak „Czyste Powietrze”, wiele osób dokonało modernizacji swojej instalacji grzewczej, zastępując piece węglowe innymi, mniej emisyjnymi rozwiązaniami. A to, w obecnym stanie prawnym, odbiera im możliwość otrzymania dodatku węglowego.

Zgodnie z informacjami z mediów aktualnie rząd pracuje nad rozwiązaniami uzupełniającymi, na podstawie których wsparcie miałoby dotyczyć także takich źródeł ciepła, jak np.:

 • pellet – w kwocie 3000 zł,
 • drewno kawałkowe – 1000 zł,
 • olej opałowy – 2000 zł,
 • LPG – 500 zł.

Czy dodatek węglowy to dobry pomysł?

Zaproponowane wsparcie obarczone jest szeregiem wad, które poddają w wątpliwość czy dodatek węglowy odniesienie zamierzone efekty. Mieliśmy okazję wypowiedzieć się na ten temat szerzej w ramach artykułu przygotowanego dla @Stowarzyszenie „Z energią o prawie”.

Źródło: Stowarzyszenie „Z energią o prawie”
Data: 3 sierpnia 2022 r.

 


Praktyka Energetyki K&P śledzi na bieżąco problemy związane z rynkiem energii w Polsce i na świecie.

W razie pytań dotyczących nadchodzących zmian w prawie – zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna

Bartosz Brzyski

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl