Zaznacz stronę

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

5 sierpnia 2022 | Aktualności, Wiedza

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Nowa relacja prawno-gospodarcza UE-Wielka Brytania

Najczęściej podnoszoną kwestią po ogłoszeniu decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię było pytanie – jak teraz będzie wyglądać dalsza relacja pomiędzy tymi dwoma podmiotami? Współpraca międzynarodowa z Unią Europejską może przybrać bowiem liczne postacie, z których każda cechuje się odmiennym poziomem ułatwień gospodarczych. Zjednoczone Królestwo zdecydowało się ostatecznie na oparcie tej kooperacji o umowę o wolnym handlu (Trade and Cooperation Agreement; TCA). Z uwagi na to, że umowa ta funkcjonuje już od roku w obrocie prawnym, możliwe jest podjęcie się wstępnej oceny jak w praktyce wyglądają skutki tego porozumienia i czy odejście z UE było jakkolwiek korzystną decyzją dla Wielkiej Brytanii.

Kluczowe wnioski

Przy zastrzeżeniu, że póki co nie można dokładnie przewidzieć wszelkich długofalowych konsekwencji Brexitu, można dojść jednak do szeregu konkluzji:

  • Partnerstwo UE i Zjednoczonego Królestwa od zawsze należało do bardzo specyficznych. Wielka Brytania nie tylko szukała odstępstw od istotnych zobowiązań w ramach UE gdy była jej członkiem, lecz także podnosiła wyraźne zastrzeżenia co do uczestnictwa w Unii już od samego początku rozmów na temat przystąpienia do nowo rodzących się organizacji. Tym samym prawdopodobnym jest, że gdyby drogi UE i WB się nie rozeszły, to Zjednoczone Królestwo dalej współpracowałoby z Unią na innych zasadach niż reszta Państw Członkowskich.
  • Na ten moment Brexit można uznać za niekorzystny ekonomicznie dla Zjednoczonego Królestwa. Jak pokazuje historia, już sama decyzja o wyjściu z UE w referendum z 2016 r. wywołała globalne zamieszanie finansowe. Ponadto uderzyła ona w pewność współpracy gospodarczej pomiędzy rynkiem unijnym a brytyjskim, przez co liczni inwestorzy powstrzymali się lub nawet wycofali od inwestycji na tej płaszczyźnie.
  • Wspomniana umowa TCA nie jest w stanie w pełni zastąpić współpracy z jaką Wielka Brytania miała do czynienia w ramach członkostwa w UE. Status Państwa Członkowskiego wiąże się z szeregiem unikatowych ułatwień gospodarczych, które nie przysługują już dłużej Zjednoczonemu Królestwu.
  • Poszczególne gałęzie gospodarki są dotknięte w różnym stopniu przez Brexit, a przy tym ich ocena może być odmienna w zależności od przyjętej perspektywy. Istnieją jednak wymierne wskaźniki, które pozwalają na dość obiektywne szacunki. Dla przykładu – wedle analiz ekspertów, Brexit doprowadził do nagłego i trwałego 25% spadku importu Wielkiej Brytanii z UE, w stosunku do reszty świata[1].
  • Poza tym Zjednoczone Królestwo musi mierzyć się teraz z dodatkowymi problemami, takimi jak m.in. rosnące ceny żywności, spadki wartości pieniądza, niedobory pracowników, czy dodatkowe formalności i kontrole sanitarne na granicach.
  • Warto też wskazać, że publikowane raporty rządowe nie wykazały do tej pory jakichkolwiek rzeczywiście pozytywnych skutków gospodarczych decyzji o opuszczeniu UE.

**

Artykuł został przygotowany na podstawie pracy magisterskiej pt. Relacja prawno-ekonomiczna pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Kompleksowy ogląd dotychczasowej i przyszłej współpracy (The Legal and Economic Relationship between the United Kingdom and the European Union. A Comprehensive Overview of Past and Future Cooperation) – autorstwa Bartosza Brzyskiego.

Zestawiono w niej dotychczasową współpracę na linii Unia Europejska – Wielka Brytania z nowymi warunkami kooperacji pomiędzy nimi w post-Brexitowej rzeczywistości. Opracowanie przygotowano przede wszystkim z perspektywy prawnej, ale przy tym w nawiązaniu do wymiernych skutków ekonomicznych. Oceniając poszczególne zjawiska w ten sposób możliwe jest udzielenie wstępnej odpowiedzi na pytanie czy na ten moment opuszczenie Unii było raczej korzystną czy też niekorzystną decyzją ze strony Wielkiej Brytanii.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Bartosz Brzyski

[1] R. Freeman, K. Manova, T. Prayer, T. Sampson, Brexit: the major trade disruption came after the UK-EU agreement took effect in 2021, London School of Economics and Political Science, 26 kwietnia 2022, https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2022/04/26/brexit-the-major-trade-disruption-came-after-the-uk-eu-agreement-took-effect-in-2021/ [data dostępu: 22 maja 2022 r.]

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.