Zaznacz stronę

Artur Kluge

Adwokat, Starszy Prawnik

Artur Kluge
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Artur specjalizuje się w sporach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności związanych z sektorem bankowym i finansowym, dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów walutowych oraz kredytów indeksowanych do waluty obcej. W dotychczasowej kilkuletniej praktyce Artur brał udział w dziesiątkach postępowań cywilnych z udziałem stationes fisci i spółek Skarbu Państwa. Artur posiada także doświadczenie w obsłudze spółek, w tym w prowadzeniu sporów korporacyjnych oraz wynikających z roszczeń wspólników lub akcjonariuszy.

Poza wykształceniem prawniczym, Artur posiada praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki finansowej, wartości pieniądza w czasie, analizy i wyceny instrumentów dłużnych oraz pochodnych, analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstwa oraz techniki i zasad notowań giełdowych.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners zdobywał merytoryczne i praktyczne doświadczenie podczas współpracy z kancelariami, m.in. BBK Battara Bartoszek Kuliński oraz Tomczak & Partnerzy, a także w ramach pracy w strukturach Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (magister prawa, 2016)