Zaznacz stronę

Aleksander Galos

Radca prawny, Of Counsel

Aleksander Galos
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Był wspólnikiem i partnerem zarządzającym polskiego biura międzynarodowej kancelarii Hogan & Hartson Jamka Galos sp.k. (dzisiaj Hogan Lovells), gdzie doradzał klientom w sprawach z zakresu PPP, finansowania projektów, projektów infrastrukturalnych, prawa energetycznego, prawa spółek oraz prawa administracyjnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów, kwestii finansów publicznych, zamówień publicznych, przepisów prawnych, offsetowych, jak również ochrony konkurencji.

Doradzał w programach emisji obligacji i komercyjnych papierów wartościowych w Polsce, jak również w projektach typu project finance przygotowywanych przez największe międzynarodowe instytucje finansowe, w tym IFC, World Bank i EBOiR. Projekty te koncentrowały się na lokalnej infrastrukturze w największych miastach Polski, w tym Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu.

Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo na rzecz międzynarodowych producentów sprzętu wojskowego, doradztwo w przedmiocie umowy offsetowej o wartości kilku miliardów złotych, a także doradzanie jednemu z największych w Europie operatorów autostrad.

Aleksander Galos posiada także doświadczenie we współpracy z Komisją Europejską i instytucjami administracji państwowej. Był Dyrektorem Gabinetu Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów. Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w sporze z inwestorami w PZU S.A. Pełnił funkcję Członka Zarządu firmy deweloperskiej Eko-Park S.A. oraz był członkiem wielu rad nadzorczych, w tym banków polskich i zagranicznych, co dało mu możliwość połączenia wiedzy prawniczej z potrzebami biznesu i pozwoliło rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania zespołami projektowymi.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners Aleksander Galos był Dyrektorem Biura Prawnego PGE EJ1 sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za relacje z największymi międzynarodowymi grupami energetycznymi w zakresie obsługi prawnej realizowanych projektów, oraz zajmował się aspektami prawnymi projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński (Magister Prawa 1984, egzamin sędziowski 1987); Szkoła Główna Handlowa (studia podyplomowe – menadżerskie 2010, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości 2011); Akademia Energetyki, Szkoła Główna Handlowa (studia podyplomowe 2017).

Rekomendacje: Aleksander Galos jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Energetyka i Surowce Naturalne przez ranking Legal 500 EMEA.