Zaznacz stronę

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

27 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Fake newsy w czasach Covid-19 i wojny w Ukrainie

Wolny rynek, który wprowadził szereg ulepszających życie aplikacji webowych, stron internetowych i innych rozwiązań, doprowadził do rozprzestrzeniania się niezliczonej i niekontrolowanej ilości fake newsów. To zaś w czasie wojny w Ukrainie i kryzysu informacyjnego związanego z pandemią Covid-19 oraz przy braku systemów pozwalających zidentyfikować fałszywe informacje rodzi i może rodzić dalsze fatalne skutki ekonomiczne, polityczne czy społeczne.

Nadzór czy cenzura – jak daleko sięga wolność słowa

Przez długi czas zafascynowanie mediami społecznościowymi oraz bezwarunkowa wolność zamieszczania w Internecie wszelkich treści nie rodziła potrzeby jakiejkolwiek kontroli. Dlatego nadzór nad informacją internetową budzi negatywne konotacje. Pierwszą myślą, która w powyższym kontekście przychodzi do głowy internautom, jest naruszenie wolności słowa oraz cenzura.

I słusznie – wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji jest dobrem konstytucyjnym, na którym zbudowane jest współczesne społeczeństwo i jako takie powinno rodzić szczególną wrażliwość.

Jednak wydaje się, że w czasach, w których fałszywa informacja staje się orężem wojennym lub sposobem na wzniecenie niepokoju społecznego, potrzebne będą instrumenty nie tyle cenzurujące treści, co je kategoryzujące. Oraz jednoznacznie wskazujące z czym ma do czynienia użytkownik Internetu.

Kodeks do walki z fake newsami Unii Europejskiej

Jednym z takich instrumentów jest nowy kodeks postępowania z zakresu dezinformacji, skierowany do podmiotów, których działalność gospodarcza opiera się na dystrybucji informacji.

Nowy kodeks nie jest typowym źródłem prawa unijnego.  Mimo tego narzuca on na największe światowe media, takie jak Google, Meta, Microsoft czy TikTok, odpowiedzialność za jakość dostarczanych konsumentom informacji.

  • Do jakich konkretnie działań zobowiązani są sygnatariusze niniejszego kodeksu?
  • Jaki charakter ma ten akt prawny?
  • Co się stanie gdy podmioty odpowiedzialne nie będą stosować się do poleceń nowego kodeksu?

Na te i inne pytania odpowiedzą

Mateusz Ostrowski, Partner

Bartłomiej Galos, Młodszy Prawnik

Źródło: Rzeczpospolita
Data: 21 lipca 2022

Chcesz wiedzieć więcej o wyzwaniach prawnych, jakie wynikają z rozwoju technologii? Pobierz pierwszy na polskim rynku raport o Metaverse.

Najnowsza Wiedza

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Polski Ład 3.0 | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Business Judgement Rule i interes grupy spółek

13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Spółki, zwłaszcza te działające w oparciu o umowę o zarządzenie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, będą musiały dokonać pewnej reorganizacji swoich struktur, aby dostosować się do nowych przepisów.

Odbudowa Ukrainy | Co można zrobić dziś i po zakończeniu wojny

Za główne obszary rozwoju nowej Ukrainy uważa się odbudowę zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Utraconych lub zburzonych zostało łącznie 33 700 m kw. nieruchomości mieszkalnych, 300 mostów i ponad 40 mostów kolejowych. Zniszczono lub zajęto też 640 placówek medycznych, 40 instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oraz 620 przedszkoli.

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie. Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Przetargi dla Ukrainy | Stan aktualny, zasady udziału i perspektywy

Odbudowa infrastruktury i zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli to jedne z najważniejszych zadań, jakie stoją obecnie przed Ukrainą. Do tego potrzeba nie tylko funduszy, ale przede wszystkim skutecznego planowania i egzekucji – czyli w praktyce przetargów i procedur zakupowych. W ciągu zaledwie kilku ostatnich tygodni odbyło się ponad 100 takich przetargów.

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

+48 606 385 813

m.ostrowski@kochanski.pl