Zaznacz stronę

Inwestycje planowane w Polsce na lata 2022-2023 | Drogi, autostrady, koleje, energetyka

20 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Każdego roku Polska przeznacza na zakupy w ramach zamówień publicznych blisko 45 mld euro. Najbliższe lata będą w Polsce czasem rewolucyjnych zmian w zakresie infrastruktury i energetyki, dlatego spodziewamy się, że w niedalekiej przyszłości polski sektor publiczny utrzyma, a nawet podniesie poziom wydatków na te cele. Kluczowymi motorami tych przemian są odbudowa polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, ograniczanie emisyjności, digitalizacja oraz coraz powszechniejsze wdrażanie praktyk ESG.

Rozwój sektora energetycznego w Polsce skierowany będzie w najbliższych latach na realizację celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Do 2040 r. planuje się przeznaczyć do 340,5 mld EUR na przestawienie polskiej gospodarki na zero-emisyjność netto.

Z kolei w sierpniu 2021 r. rząd ogłosił program budowy dróg krajowych, w ramach którego do 2030 r. na projekty ujęte w tym programie planuje się przeznaczyć łącznie ok. 62 mld EUR.

Natomiast łączna wartość przedsięwzięć planowanych w polskim sektorze kolejowym do 2030 r. wyniesie niemal 42,5 mld EUR.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tych i innych projektów, zachęcamy do lektury naszego raportu na temat inwestycji planowanych w Polsce na lata 2022-2023 w sektorach infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej.

Aby otrzymać raport skontaktuj się z autorem

Jakub Krysa, Partner

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.

Znane marki przygotowują się do wejścia w Metaverse

Co łączy takie marki jak Maserati, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Master Card i Volkswagen? To, że ich właściciele dokonują zgłoszeń znaków towarowych na towary i usługi, których celem jest ochrona w Metaverse.
Zobacz, dlaczego trzeba chronić marki i znaki towarowe w Metaverse.

Wysokie kary za zanieczyszczanie środowiska

Od początku września obowiązują  przepisy znacznie zaostrzające kary za zanieczyszczanie środowiska. 1 września br., po krótkim, czternastodniowym vacatio legis weszła w życie ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. poz. 1726).

Charakter czasowy sankcji utraty prawa głosu

Sankcją za naruszenie obowiązków notyfikacyjnych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, związanych ze zmianą stanu posiadania ogólnej liczby głosów w spółce przez akcjonariuszy działających w porozumieniu, o którym stanowi art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, jest sankcja utraty prawa głosu – uregulowana w art. 89 ust. 1 pkt 1 („sankcja”).

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

Do 26 sierpnia br. miały trwać uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (numer z wykazu UC128). Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

SLAPP – globalny problem prawny, który niezatrzymany może stłumić wolność słowa

Nie jest żadną tajemnicą, że od 2015 roku kluczowe wartości konstytucyjne przeżywają kryzys. Historia pokazuje, że ostatnim bastionem wolności słowa, która jest niewątpliwie gwarantem powyższych wartości są wolne media. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważalne są jednak działania prawne instytucji państwowych, spółek skarbu państwa, biznesmenów lub innych organizacji lobbingowych mające na celu wywołanie efektu mrożącego w stosunku do pracy dziennikarzy, wydawców czy organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl