Zaznacz stronę

Agnieszka Choromańska-Malicka

Adwokat, Counsel

Agnieszka Choromańska-Malicka
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Agnieszka Choromańska-Malicka specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie umów. Posiada szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców korporacyjnych, jak również podmiotów na wczesnym etapie rozwoju (start-upów).

Agnieszka Choromańska-Malicka doradza w szczególności klientom z branży FMCG i IT. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się doradztwem prawnym w zakresie różnych aspektów działalności gospodarczej prowadzonej przez jej klientów, w tym zagadnieniami związanymi z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi, tajemnicą przedsiębiorstwa, prawem reklamy, prawem Internetu, świadczeniem usług drogą elektroniczną, prawem konkurencji oraz prawami konsumentów. Wspiera klientów przy przygotowaniu i negocjacjach umów dostawy, umów dystrybucyjnych, umów przenoszących prawa własności intelektualnej, umów licencyjnych różnego typu, umów wdrożeniowych oraz umów serwisowych, a także świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie przepisów regulacyjnych w obszarze handlu detalicznego, w tym e‑commerce.

Jej doświadczenie obejmuje również przygotowywanie pism procesowych i reprezentację klientów przed sądami, w szczególności w sporach powstałych na tle wykonywania umów handlowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń praw własności intelektualnych.

Agnieszka Choromańska-Malicka posiada również doświadczenie w pracy przy transakcjach, w tym w transakcjach z udziałem funduszy private equity, które obejmuje w szczególności badanie i ocenę umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym umów dotyczących nabycia lub korzystania z praw własności intelektualnej, a także przygotowywanie odpowiednich umów i pozostałej dokumentacji związanej z zawieraną transakcją.

W chwili obecnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Agnieszka Choromańska – Malicka pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu prawa autorskiego i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners pracowała w kancelarii JSLEGAL Jankowski, Stroiński i Partnerzy oraz w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2010), Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski (2010).

  • Bieżąca obsługa klientów z branży kosmetycznej i farmaceutycznej, w szczególności w zakresie przygotowywania i opiniowania umów licencyjnych, umów dystrybucyjnych oraz sporządzanie opinii prawnych.
  • Reprezentowanie klientów z branży kosmetycznej i farmaceutycznej w procesach z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym praw do znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji (podobieństwo opakowań, ochrona know-how).
  • Reprezentowanie klienta z branży alkoholowej w procesach z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym praw do znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji (podobieństwo opakowań).
  • Bieżąca obsługa prawna spółki zajmującej się tworzeniem i rozbudowywaniem aplikacji mobilnych, w tym przygotowywanie umów z developerami oraz umów transferu praw do oprogramowania.
  • Bieżąca obsługa prawna spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją audiobooków, w tym na wczesnym etapie rozwoju tego podmiotu (start-up), która obejmowała m.in. przygotowanie i opiniowanie umów licencji, umów dystrybucyjnych oraz sporządzanie opinii prawnych.