Zaznacz stronę

Agata Tworzydło

Adwokat, Starszy prawnik

Agata Tworzydło
telefon:
+48 22 326 96 30
biuro:
Warszawa

Agata zajmuje stanowisko Starszego Prawnika w praktyce Energetyka, Infrastruktura i Środowisko. Specjalizuje się w prawie umów, prawie nieruchomości oraz w obsłudze prawnej procesów budowlanych i inwestycyjnych. Jej doświadczenie i zainteresowania koncentrują się także na prawie energetycznym, zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, paliw (w tym paliw alternatywnych) oraz wodoru, jak i OZE, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska regulacyjnego oraz nowych technologii wykorzystywanych w procesie transformacji energetycznej.

Agata jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie (organ prowadzący szkolenie: Sąd Apelacyjny w Warszawie) oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Tytuł zawodowy adwokata uzyskała w 2013 r. Jest członkiem Izby Warszawskiej.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej współpracowała z kilkoma warszawskimi kancelariami.

Jako in-house lawyer i dyrektor departamentu prawnego prowadziła obsługę prawną przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym oraz nieruchomości.

Doświadczenie zdobywała również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, gdzie jako główny specjalista nadzorowała funkcjonowanie m.in. sektora energetycznego i budowlanego w Polsce. Prowadziła w imieniu Prezesa UOKIK postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz postępowania antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję.

Języki: angielski

Edukacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; aplikacja sędziowska; aplikacja adwokacka, wykłady w ramach kół naukowych z zakresu terroryzmu i prawa konfliktów zbrojnych, szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dot. metod przeprowadzania kontroli oraz zabezpieczania nośników informacji.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie