Profil firmy

Business Law Firm: Jesteśmy firmą prawniczą, która dostarcza klientom biznesowe rozwiązania prawne na najwyższym poziomie, zarówno w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji jak i postępowań sądowych i arbitrażowych.

Sukces: Naszą renomę budujemy poprzez dostosowywanie naszej oferty i podwyższanie naszych kwalifikacji w celu sprostania wyzwaniom stawianym przez transformację systemową w Polsce.

Kreatywni, efektywni i rozsądni: Firma zatrudnia wykwalifikowanych, znających biznesowe realia prawników, którzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem w wielu sektorach rynku.

Wizja: Pragniemy świadczyć usługi zgodnie z najlepszymi wzorcami i jednocześnie w sposób kreatywny, aby sprostać najbardziej kompleksowym transakcjom i wyzwaniom prawnym.

Lokalni, a jednak globalni: Dzięki naszemu członkostwu w uznanych, międzynarodowych stowarzyszeniach firm prawniczych, nasi Klienci mają zapewnioną pełną obsługę zarówno w kraju, jak i za granicą.


Rekomendacje


KZRP po raz drugi z rzędu laureatem Medalu Europejskiego BCC

KZRP po raz drugi z rzędu otrzymała Medal Europejski w Finale XXV Edycji Konkursu organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Medal został przyznany w dziedzinie Innowacji za system IRAAPORT®, autorskie, innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na skuteczne i profesjonalne zarządzanie oraz komunikację z klientami w zakresie świadczenia usług prawnych.


Rafał Rapala odbiera Medal Europejski z rąk Marka Goliszewskiego, Prezesa BCC podczas uroczystej Gali w Teatrze Wielkim 4 czerwca 2014 r.


Wyróżnienia dla KZRP od Managing Intellectual Property 2014

KZRP otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym rankingu prawniczym organizowanym dorocznie przez Managing IP i znalazła się na 4. miejscu wśród rekomendowanych kancelarii prawnych w Polsce w dziedzinie Prawa Własności Intelektualnej (tier 4).

Indywidualnie wyróżniono Piotra Kochańskiego w kategorii Prawa Patentowego (Patent Star) oraz Karolinę Marciniszyn i Krzysztofa Ziębę w kategorii Prawa Ochrony Znaków Towarowych i Prawa Autorskiego (Trademark and Copyright Star).


Rekomendacje Legal 500 EMEA 2014 dla prawników KZRP

Międzynarodowy ranking firm prawniczych Legal 500 EMEA ponownie wyróżnił naszą Kancelarię. Indywidualnie w rankingu zostali wyróżnieni: Piotr Kochański w dziedzinie Prawa Własności Intelektualnej, Rafał Rapala w dziedzinie Fuzji i Przejęć, Tobiasz Szychowski w dziedzinie sporów sądowych, Piotr Gałuszyński i Jacek Czabański w dziedzinie Bankowości i Finansów oraz Małgorzata Jarosińska w dziedzinie Prawa Nieruchomości. Wśród rekomendowanych praktyk znalazły się: Prawo Własności Intelektualnej, Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia, Spory Sądowe, Bankowość i Finanse, Prawo Nieruchomości, Prawo Energetyczne i Ochrona Środowiska oraz Podatki.Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy awansowała w Dorocznym Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Rzeczpospolita

Podczas uroczystej Gali 16 kwietnia 2014 roku w siedzibie Redakcji Rzeczpospolitej ogłoszono wyniki dorocznego rankingu kancelarii prawnych 2014. Mimo trudnych lat kryzysu, idziemy do przodu. Zajęliśmy 16. miejsce wg liczby Adwokatów i Radców Prawnych, 15. miejsce wg liczby Prawników, 12. miejsce w rankingu przychodów i 3. miejsce w rankingu dochodów. Wynik wskazuje na stałą, dużą dynamikę rozwoju Naszej Firmy.

link »

Rekomendacje Chambers Europe 2014 dla prawników KZRP

Międzynarodowy ranking firm prawniczych Chambers Europe ponownie wyróżnił naszą Kancelarię. Indywidualnie w rankingu zostali wyróżnieni: Piotr Kochański w dziedzinie Prawa Własności Intelektualnej oraz Piotr Gałuszyński i Jacek Czabański w dziedzinie Bankowości i Finansów. Wśród rekomendowanych praktyk znalazły się: Prawo Własności Intelektualnej, Bankowość i Finanse i Prawo Nieruchomości.

link »

Międzynarodowy ranking IFLR 1000 wyróżnił KZRP w dziedzinie Bankowości i Finansów:

”Gałuszynski advised the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment bank (EIB) in its 331 million financing to Stalowa Wola heat and power plant. This was one of the largest financings on the Polish market in the year 2012. Gałuszynski is very creative in looking for solutions and has a pleasant personality.”IP Broschure KZR&PBroszura Praktyki Własności Intelektualnej i Przemysłowej prezentuje zakres naszych usług prawnych dotyczących sektora IP i IT. Opisuje także unikalny system IP Scout stworzony przez naszą firmę i wykorzystywany w celu usprawnienia wymiany informacji i lepszej obsługi naszych klientów. Więcej broszur naszych praktyk w zakładce Publikacje.

Kliknij, aby pobrać broszurę »

Broszura Your Full Scope Litigation and ADR Practice opisuje jedną z wiodących praktyk Kancelarii oraz zakres usług, jakie świadczymy w następujących dziedzinach: arbitraż gospodarczy i inwestycyjny, dochodzenie wierzytelności, mediacje i negocjacje, spory gospodarcze, pracownicze, domenowe, prawno-autorskie, prawa mediów oraz dotyczące patentów i znaków towarowych.

Kliknij, aby pobrać broszurę »

Broszura Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska zawiera szczegółowy opis usług, jakie świadczymy w zakresie: prawa energetycznego, energetyki konwencjonalnej, farm wiatrowych, biogazowni, instalacji paneli solarnych i fotowoltaicznych, gazu łupkowego i ziemnego, ochrony środowiska oraz audytów.

Kliknij, aby pobrać broszurę »

W broszurze Nieruchomości znajdą Państwo informacje na temat usług, jakie oferujemy w zakresie: ogólnego doradztwa nieruchomościowego, transakcji nieruchomościowych, finansowania nieruchomości, prawa budowlanego, umów najmu i roszczeń reprywatyzacyjnych.

Kliknij, aby pobrać broszurę »

Broszura Prawa Podatkowego i Rachunkowości zawiera szczegółowy opis usług, jakie świadczymy w zakresie: VAT, PIT i CIT, międzynarodowego prawa podatkowego, dynamicznego planowania podatkowego, aspektów podatkowych transakcji fuzji i przejęć, cen transferowych, postępowań podatkowych, podatków lokalnych, sprawozdawczości podatkowej oraz audytów i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kliknij, aby pobrać broszurę »

Broszura Bankowość, Finanse i RestrukturyzacjaBroszura Prawa Bankowego, Finansowego i Restrukturyzacji zawiera szczegółowy opis usług, jakie świadczymy w zakresie: finansowania transakcji, finansowania projektów, finansowania nieruchomości, restrukturyzacji finansowej i prawa naprawczego, finansowania strukturyzowanego, doradztwa dla banków i na rynku derywatów.

Kliknij, aby pobrać broszurę »

Broszura  Prawa Zamówień PublicznychBroszura Prawa Zamówień Publicznych zawiera opis usług jakie świadczymy w zakresie: gromadzenia i oceny istotnych dokumentów korporacyjnych wymaganych przez organy przetargowe; przygotowania ofert, nadzoru nad działaniami organu przetargowego, opracowania strategii i gromadzenia dowodów wymaganych do złożenia odwołania i wsparcia przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami drugiej instancji.

Kliknij, aby pobrać broszurę »

Broszura  Prawo FarmaceutyczneBroszura Prawo Farmaceutyczne zawiera opis usług jakie świadczymy na każdym etapie rozwoju produktu, począwszy od zagadnień związanych z prowadzeniem badań klinicznych, przez reprezentację w postępowaniach związanych z rejestracją, bądź uzyskaniem odpowiednich zezwoleń poprzez wprowadzanie produktów do obrotu, ich dystrybucję, jak również nadzór nad ich jakością i bezpieczeństwem stosowania.

Kliknij, aby pobrać broszurę »

więcej broszur


Wdrożenie elektronicznego systemu wspierania usług prawniczych typu B2B

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Sp. j. jest realizatorem projektu pt.: „Wdrożenie elektronicznego systemu wspierania usług prawniczych typu B2B” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 8 Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Realizowany projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego, emergentnego systemu klasy B2B, wspomagającego współpracę między przedsiębiorstwami, który jest częścią naturalnej drogi rozwoju firmy Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy, ale także jej partnerów. Wdrażany system ma na celu zautomatyzować i zintegrować szereg procesów biznesowych pomiędzy KZRiP, a jej partnerami. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań informatycznych, a także dzięki integracji z systemami partnerów w oparciu o centralną platformę, z wykorzystaniem EDI oraz podpisu elektronicznego. Realizacja projektu jest ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie wysoce funkcjonalnego systemu B2B, który pozwoli na podniesienie jakości współpracy. KZRiP jest czołową firmą prawniczą w kraju, której prestiż i renoma  wynika, zarówno z wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, jak i z faktu, iż współpraca realizowana jest w najwyższym standardzie funkcjonalnym, gwarantującym partnerom poczucie uczestnictwa w elitarnym gronie.

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 – 30.09.2014.
Koszt realizacji projektu: 3.070.850,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1.531.775,00 PLN
Beneficjent: Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Sp. j.
Adres miejsca realizacji:
Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy Sp. j.
Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Kontakt: biuro@kochanski.pl

W ramach projektu realizujemy zakupy towarów i usług zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności i przejrzystości, w oparciu o najbardziej korzystną pod względem ekonomicznym ofertę. Na naszej stronie internetowej publikujemy sukcesywnie informacje o postępowaniach ofertowych.

LINKI:
Portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/index_pl.htm
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl.

 „Dotacje na Innowacje”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaWszystkie grafiki prezentowane na stronie są autorstwa artysty Marka Radke (www.art-radke.de)

<strong>Biuletyn czerwiec 2014</strong> Zmiana ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze<a href='http://www.kochanski.pl/pdfs/KZRP_newsletter_Zmiana_ustawy_Prawo_geologiczne_i_ gornicze_10.06.2014.pdf'>Pobierz PDF »</a> <strong>Biuletyn czerwiec 2014</strong> Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska<a href='http://www.kochanski.pl/pdfs/KZRP_newsletter_Zmiana_ustawy_Prawo_ochrony_srodowiska_10.06.2014.pdf'>Pobierz PDF »</a> <strong>Biuletyn marzec 2014</strong> Prawo Konkurencji i Konsumentów / E-Commerce - Zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży on-line<a href='http://www.kochanski.pl/pdfs/KZRP_newsletter_E-Commerce_03_03_2014.pdf'>Pobierz PDF »</a> <strong>Biuletyn grudzień 2013</strong> Second chance for bank sub-participation in Poland <a href='/pdf/alert_sub_participation_12.2013.pdf'>Pobierz PDF »</a> <strong>Biuletyn wrzesień 2013</strong> Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. <a href='http://www.kochanski.pl/images/newsletter/newsletter.09.2013.pl/Newsletter_Bankowosc_i_Finanse_wrzesien_2013.html'>Pobierz PDF »</a>

biuletyny »


Aktualności

Magdalena Mitas w Dzienniku Gazeta Prawna „Gmina poniesie koszty, ale to powiat pozwoli budować”

2014-08-07

Wypowiedzi Magdaleny Mitas zostały zawarte w artykule opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna „Gmina poniesie koszty, ale to powiat pozwoli budować”. Wydatki z gminnych budżetów na przygotowanie terenów pod inwestycje będą niewspółmierne do uprawnień wójta w tym zakresie.

 link »

Kamil Osiński na portalu GazetaPrawna.pl "Wynajmujesz mieszkanie przez Airbnb? Możesz mieć problem z usunięciem lokatora"

2014-08-04

Kamil Osiński komentuje ryzyka wynajmu mieszkania przez popularny zwłaszcza w okresie wakacyjnym serwis Airbnb. Serwisy internetowe oferujące tanie noclegi cieszą się coraz większą popularnością wśród turystów i stają się realną konkurencją dla branży hotelarskiej. Ich funkcjonowanie na polskim rynku niesie jednak za sobą szereg wątpliwości natury prawnej.

 link »

Magdalena Mitas w Dzienniku Gazeta Prawna „Mieszkańcy sprawdzą każdą budowę”

2014-07-31

Wypowiedzi Magdaleny Mitas zostały zawarte w artykule opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna „Mieszkańcy sprawdzą każdą budowę”. Nowe prawo ma ułatwić inwestorom pozyskiwanie terenów, a lokalnym społecznościom zagwarantować kontrolę inwestycji.

 link »

Doing Business in Poland

2014-07-31

Przewodnik Doing Business in Poland 2014 – wspólna inicjatywa Kochański Zięba Rapala I Partnerzy oraz Sekcji Handlowej British Polish Chamber of Commerce.

 link »

więcej wiadomości

Konferencje i seminaria

27 maja i 12 czerwca 2014

Dr Michał Będkowski-Kozioł, Artur Piechocki i Sylwia Sylwestrzak wystąpią podczas konferencji Nowe Prawo Konsumentów – Nowe Obowiązki Przedsiębiorców organizowanej 27 maja 2014 roku w Warszawie oraz 12 czerwca w Katowicach przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Omówią następujące tematy: „Ustawa o prawach konsument kluczowe obszary zmian w polskim prawie”, „Rozszerzona definicja konsumenta w Kodeksie cywilnym” oraz „Jak rzetelnie formułować regulaminy i wzorce umów, by zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy”.

Prelegenci: Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, Sylwia Sylwestrzak, Artur Piechocki

Miejsce: siedziba Business Centre Club, Warszawa oraz hotel Best Western Premier, Katowice

więcej info »  

4 czerwca 2014

Dr Ireneusz Matusiak wystąpi podczas konferencji Administracyjne i prawne aspekty funkcjonowania Internetu organizowanej w dniu 4 czerwca 2014 roku w Warszawie przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. Omówi temat „Własność intelektualna w sieci Internet – naruszenia praw wyłącznych w orzecznictwie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji”.

Prelegenci: Dr Ireneusz Matusiak

Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

więcej info »  

12-13 czerwca 2014

Dr Michał Będkowski-Kozioł wystąpi podczas konferencji Umowy na rynku energetycznym i gazowym na gruncie nowego prawa energetycznego i istniejących problemów organizowanej w dniach 12-13 czerwca 2014 roku w Warszawie przez MM Conferences. Omówi temat „Najnowsze orzecznictwo UOKIK i jego wpływ na umowy energetyczne”, a w nim takie zagadnienia jak, m.in.: klauzule abuzywne w energetyce – analiza nowych i problemowych klauzul oraz kara umowna w umowie sprzedaży energii.

Prelegenci: Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł

Miejsce: hotel Sheraton, Warszawa

 

17-18 czerwca 2014

Nasi eksperci prawa podatkowego – Tomasz Zaleski i Anna Zięba wystąpią podczas konferencji Problematyczne aspekty wdrożenia procedur FATCA organizowanej w dniach 17-18 czerwca 2014 roku w Warszawie przez MM Conferences. Omówią temat „Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA?”. Dodatkowo wystąpią w dyskusji panelowej „Największe i aktualne wyzwania polskich instytucji finansowych przy wdrażaniu FATCA”.

Prelegenci: Tomasz Zaleski, Anna Zięba

Miejsce: Hotel Sheraton, Warszawa

więcej info »  

23-24 czerwca 2014

Artur Piechocki wystąpi podczas konferencji Praktyk prawa konsumenckiego w bankowości organizowanej w dniach 23-24 czerwca 2014 roku w Warszawie przez MM Conferences. Omówi temat „Praktyka zawierania umów o usługi finansowe na odległość, a realizacja istniejących wymogów prawnych i regulacyjnych (np. w kontekście obowiązku zachowania formy pisemnej)”.

Prelegenci: Artur Piechocki

Miejsce: Miejsce: Hotel Sheraton, Warszawa

więcej info »  

25 czerwca 2014

KZRP wspólnie z Izbą Brytyjską BPCC organizuje szkolenie „Arbitraż handlowy – rozwiązywanie sporów handlowych”. Nasi eksperci prawa handlu międzynarodowego i arbitrażu inwestycyjnego omówią takie zagadnienia jak, m.in.: czy arbitraż handlowy jest dla MŚP, jak wybrać najlepszy sposób rozwiązania sporu w umowie, co zrobić po powstaniu sporu – zarządzanie czasem i kosztami.

Prelegenci: Dr Marek Jeżewski, Katarzyna Ziomek, Sylwia Uziębło, Magdalena Papiernik

Miejsce: siedziba BPCC, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

więcej info »  

25 czerwca 2014

Eksperci KZRP wystąpią podczas Konferencji „Nowe prawo konkurencji w praktyce” organizowanej przez MM Conferences 25 czerwca 2014 r. Tematy, które omówią to m.in.: „Zmiany przepisów dotyczących kontroli koncentracji przez Prezesa UOKiK”, „Zmiany w zakresie wymierzania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów” oraz „Zmiany w zakresie kontroli i przeszukań w toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK”.

Prelegenci: Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, Monika Urban-Piotrowska, Magdalena Mitas

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszaw

więcej info »  

30 czerwca - 1 lipca 2014

Artur Piechocki wystąpi podczas konferencji Ekspert zarządzania outsourcingiem w zakładzie ubezpieczeniowym organizowanej w dniach 30 czerwca-1 lipca 2014 roku w Warszawie przez MM Conferences. Omówi temat „Outsourcing IT w ubezpieczeniach”.

Prelegenci: Artur Piechocki

Miejsce: Hotel Sheraton, Warszawa

 

4 września 2014

Magdalena Mitas oraz dr Michał Będkowski-Kozioł wystąpią podczas całodniowej konferencji organizowanej wspólnie przez Business Centre Club i naszą kancelarię Aktualne zagadnienia i problemy prawne dotyczące umów na rynku energetycznym. Omówią wiele aktualnych tematów, takich jak, m.in.: ochrona konsumenta na rynku energetycznym, nowa ustawa konsumencka a obowiązujące przepisy prawa energetycznego, ochrona odbiorcy wrażliwego, zasady postępowania reklamacyjnego w umowach energetycznych, zasady zawierania i wypowiadania umów, klauzule abuzywne w umowach energetycznych, praktyki ograniczające konkurencję w kontekście zawierania i wykonywania umów energetycznych oraz najnowsze orzecznictwo Prezesa UOKiK, SOKiK oraz interpretacje Prezesa URE.

Prelegenci: Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, Magdalena Mitas

Miejsce: siedziba BCC, Pałac Lubomirskich, Warszawa

więcej info »  

15 września 2014

KZRP wraz z PKPP Lewiatan organizuje całodniowe szkolenie Jak nie popełnić przestępstwa – kodeks karny dla managerów. W formie dalekiej od wykładu i w języku przystępnym dla nie-prawników, przedstawione zostaną zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w biznesie. Prowadzący postarają się wciągnąć uczestników w interaktywną „burzę mózgów”, poprzez wcielenie się w rolę oskarżycieli i obrońców. Na wybranych przykładach wyjaśnione zostaną zasadnicze zagrożenia wynikające z zajmowanego stanowiska oraz sposoby zapobieżenia.

Prelegenci: Tobiasz Szychowski, Konrad Orlik, Katarzyna Komulainen, Filip Kona

Miejsce: siedziba Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

więcej info »  

24 września 2014

KZRP wraz z Izbą Francuską CCIFP organizuje szkolenie Prawo konkurencji i czyny nieuczciwej konkurencji – szkolenie dla sprzedaży. Nasi eksperci Krzysztof Zięba i Sylwia Sylwestrzak omówią takie tematy jak, m.in.: zakazane porozumienia, jaką formę może przybrać zakazane porozumienie, porozumienia cenowe w relacjach z konkurentami i dystrybutorami, ceny minimalne, maksymalne, sztywne i sugerowane, zmowa przetargowa jako porozumienie antykonkurencyjne, niedozwolona wymiana informacji, kiedy przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, nadużycie pozycji dominującej – ograniczenia swobody działalności dominanta, sankcje związane z naruszeniami prawa konkurencji, jakie działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, reklama wprowadzająca w błąd, reklama porównawcza – kiedy jest dopuszczalna, upodobnienie produktów i oznaczeń produktów, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, czyny nieuczciwej konkurencji związane z polityką sprzedażową i zakupową: dyskryminacja kontrahentów, ceny dumpingowe, opłaty półkowe, sankcje związane z czynem nieuczciwej konkurencji.

Prelegenci: Krzysztof Zięba, Sylwia Sylwestrzak

Miejsce: siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

 

8-9 października 2014

Magdalena Mitas wystąpi podczas konferencji ENERGETYKA vs KLIENT. Problematyczne relacje z klientem w praktyce organizowanej w dniach 8-9 października 2014 roku w Warszawie przez MM Conferences. Omówi następujące tematy: „Orzecznictwo UOKiK i klauzule abuzywne - najnowsze wytyczne dla branży energetycznej” oraz „Problematyczne aspekty postępowania reklamacyjnego w energetyce”. 

Prelegenci: Magdalena Mitas

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa

 

8-9 października 2014

Artur Piechocki wystąpi podczas konferencji Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej - praktyka przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, organizowanej w dniach 8-9 października 2014 roku w Warszawie przez MM Conferences. Omówi temat „Jak efektywnie zapobiegać stratom wizerunkowym w przypadku ataków socjotechnicznych?”

Prelegenci: Artur Piechocki

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa

 

14-15 października 2014

Sylwia Sylwestrzak wystąpi podczas konferencji Efektywne działania sponsoringowe organizowanej 14-15 października 2014 roku w Warszawie przez Trio Conferences. Omówi temat: „Ryzyka prawne w działalności sponsorskiej”.

Prelegenci: Sylwia Sylwestrzak

Miejsce: hotel Bristol, Warszawa

więcej info »  

14 stycznia 2015

KZRP wraz z Izbą Francuską CCIFP organizuje szkolenie Reklama tradycyjna i on-line – aspekty prawne. Nasi eksperci Krzysztof Zięba i Sylwia Sylwestrzak omówią takie tematy jak, m.in: reklama wprowadzająca w błąd – co oznacza wprowadzenie w błąd, przykłady reklam wprowadzających w błąd, wzorzec konsumenta dla oceny działań reklamowych – czy zdaniem sądów konsument jest łatwowierny, reklama porównawcza – kiedy i jak możemy porównać nasze produkty do produktów konkurencji, niedozwolone formy reklamy: reklama ukryta, reklama uciążliwa, reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami, czy możliwe jest kierowanie reklam do dzieci, konkurs/loteria jako forma działalności promocyjnej, jak w zgodzie z prawem zorganizować i przeprowadzić konkurs/loterię promocyjną?

Prelegenci: Krzysztof Zięba, Sylwia Sylwestrzak

Miejsce: siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

 

archiwum